Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [35/48]
35
УКРАЇНЬСКА
• Візьміться за ручку кришки пилозбірника
однією рукою, а за ручку на контейнері-пи-
лозбірнику – іншою та поверніть кришку до
позначки
(мал. 8).
• Вийміть кришку контейнера (23) з сепара-
тором (26) з колби (27).
• Наповніть контейнер-пилозбірник (11) во-
допровідною водою, не перевищуючи по-
значки WATER FILL.
Примітка: У знімної колбі (27) знаходиться
поплавець (28), дозволяючий наглядати
за рівнем води у колбі. Якщо Ви збираєте
пролиту рідину, і її рівень перевищить
позначку максимального рівня води WATER
FILL, то пилосос автоматично вимкнеться.
• Установіть кришку контейнера таким чи-
ном, щоб стрілка на кришці (23) ↓збігалася
з позначкою
на знімної колбі (27), та по-
верніть кришку до позначки
.
• Встановіть контейнер-пилозбірник (11) на
місце.
Примітка: Ви можете робити сухе
прибирання, але при цьому вода у колбі (27)
не має бути присутньою.
Після кожного використання пилососа
видаляйте пил та сміття з контейнера-
пилозбірника (11).
• Збирати пилососом піну, яка утворюється
при обробленні або після оброблення ки-
лимів та м’яких меблів плямовивідниками
та спеціальними чистячими засобами, до-
пускається тільки після додання у контей-
нер спеціального засобу-нейтралізатора
піни для миючих пилососів. Дотримуй-
теся дозування згідно з рекомендаціями
фірми-виробника
ОБСЛУГОВУВАННЯ
• У міру забруднювання води у контейнері-
пилозбірнику (11) міняйте її, ця процедура
описана у розділі «Очищення контейнера
для збору сміття та пилу».
Примітка: Рекомендується зливати брудну
воду з контейнера-пилозбірника (11) і
промивати його і знімні деталі контейнера
(11) після кожного використання пилососа.
ДОГЛЯД ЗА ПИЛОСОСОМ
Очищення контейнера для збору сміття і
пилу
Увага! Стежте за чистотою фільтра (25),
оскільки від цього залежить ефективність
роботи пилососа; проводьте чищення
фільтра (25) не менше трьох-чотирьох
разів на рік, а при сильному засміченні -
частіше.
• Перед зняттям контейнера-пилозбірника
(11) вимкніть пилосос кнопкою вмикання/
вимикання (13) і вийміть вилку мережного
шнура з електричної розетки.
• Натисніть на кнопку (22) та зніміть контей-
нер-пилозбірник (11) (мал. 7).
• Візьміться за ручку кришки пилозбірника
однією рукою, а за ручку на контейнері-пи-
лозбірнику – іншою, та поверніть кришку
до позначки
(мал. 8).
• Вийміть кришку контейнера (23) з сепара-
тором (26) з колби (27).
• Якщо у знімної колбі (27) залишилася вода,
її слід злити.
• Потягніть за фіксатор верхньої кришки (24)
і відкрийте верхню кришку.
• Вийміть фільтр (25) і очистіть його від пилу.
• Промийте колбу (27), фільтр (25) і сепа-
ратор (26) під струменем проточної води.
Примітки:
Ретельно просушіть всі елементи перед
складанням контейнера-пилозбірника.
Не використовуйте посудомийну
машину для промивання фільтра (25),
сепаратора (26) та знімної колби (27).
Забороняється використовувати фен для
сушіння фільтра (25) та інших знімних
деталей.
• Встановіть фільтр (25) на місце і закрийте
верхню кришку контейнера-пилозбірника
(11).
• Установіть кришку контейнера таким чи-
ном, щоб стрілка на кришці (23) збігалася
з позначкою
на знімної колбі (27), та по-
верніть кришку до позначки
.
• Встановіть контейнер-пилозбірник (11) на
місце.
Зняття та очищення поплавця (28)
На внутрішньої поверхні знімної колби (27)
знаходиться поплавець (28), дозволяючий
наглядати за рівнем води у колбі. Стежте за
тим, щоб поплавець міг вільно переміщатися
та не був засміченим.
• У разі відсутності вільного переміщення
поплавця (28) слід натиснути на кнопку
VT-1835_IM.indd 35 26.02.2014 9:38:04