Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [33/48]
33
УКРАЇНЬСКА
• Під час змотування мережевого шнура
притримуйте його рукою, не допускайте,
щоб мережева вилка ударялася об по-
верхню підлоги.
• Забороняється закривати вихідний отвір
пристрою якими-небудь предметами.
• Забороняється вмикати пристрій, якщо
який-небудь з його отворів заблокований.
• Слідкуйте за тим, щоб волосся, елементи
одягу, що вільно висять, пальці або інші
частини тіла не знаходилися поряд з пові-
трозабірними отворами пилососа.
• Забороняється відключати пристрій від
мережі висмикуванням мережевої вилки з
розетки за мережевий шнур. При відклю-
ченні вилки мережевого шнура з розетки
не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку
рукою.
• Будьте особливо уважні при прибиранні
сходових майданчиків.
• Забороняється використовувати пилосос
для збору легкозаймистих рідин, таких як
бензин, розчинники. Забороняється ви-
користання пилососа у місцях зберігання
таких рідин.
• Забороняється за допомогою пилососа
збирати гарячі або димлячі сигарети, сір-
ники, тліючий попіл, а також тонкодис-
персну пил, наприклад, від штукатурки,
бетону, борошна або золи.
• Забороняється використовувати пилосос,
якщо:
– не встановлений або неправильно зібра-
ний контейнер-пилозбірник;
– не встановлені вхідний та вихідний філь-
три.
• Регулярно перевіряйте вилку мережевого
шнура і мережевий шнур, щоб перекона-
тися у відсутності пошкоджень.
• Забороняється використовувати пристрій
при пошкодженні мережевої вилки або
шнура, якщо пристрій працює з перебо-
ями, а також після його падіння. Не нама-
гайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
З усіх питань ремонту звертайтеся до авто-
ризованого (уповноваженого) сервісного
центру.
ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ
ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
• Якщо під час прибирання різко знизилася
всмоктуюча потужність пилососа, негайно
вимкніть пилосос, витягніть вилку мере-
жевого шнура з електричної розетки і пе-
ревірте телескопічну трубку або шланг на
предмет засмічення. Усуньте засмічення,
і лише після цього можна продовжувати
прибирання.
• Не робить прибирання пилососом в без-
посередній близькості від сильно нагрітих
поверхонь, поряд з попільничками, а також
в місцях зберігання легкозаймистих рідин.
• Не перевищуйте максимальні позначки
рівнів води та пилу у контейнері-пилозбір-
нику (11):
WATER FILL максимально допустимий
рівень води при вологому прибиранні/ при
використанні щітки (20) для збору води;
DUST MAX максимально допустимий рі-
вень пилу та сміття у контейнері.
СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА
У разі транспортування або зберігання
приладу при зниженій температурі
необхідно витримати його при кімнатній
температурі не менше двох годин.
• Повністю розпакуйте пилосос і перевірте
його на наявність пошкоджень.
• Перед вмиканням переконайтеся в тому,
що напруга електричній мережі відповідає
робочій напрузі пилососа.
• Кожного разу під час заміни щіток-наса-
док, а також під час профілактики вими-
кайте пилосос і виймайте мережеву вилку
з електричної розетки.
Під’єднання і зняття гнучкого шланга
• Вставте наконечник гнучкого шланга (8) в
повітрозабірний отвір (10) (мал. 1).
• Вставляйте шланг до клацання, що під-
тверджує правильність під’єднання. Для
зняття гнучкого шланга натисніть на фікса-
тор (9) і від’єднайте шланг.
Під’єднання телескопічної трубки і
насадок
• Під’єднайте телескопічну подовжувальну
трубку (4) до ручки гнучкого шлангу (6)
(мал. 2).
VT-1835_IM.indd 33 26.02.2014 9:38:03