Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [31/48]
31
Český
Nepoužívejte myčku nádobí k mytí odnímatelné
nádoby (27), filtru (25) a separátoru (26).
Nikdy nepoužívejte fen k sušení filtru (25) a ji-
ných odnímatelných součástek.
• Vložte filtr (25) na své místo a zavřete horní víko
zásobníku na prach (11).
• Nasaďte víko zásobníku tak, aby šípka na víku
(23)↓ a značka
na odnímatelné nádobě (27)
ocitly proti sobě a otočte víko ke značce
.
• Vložte zásobník na prach (11) na své místo.
Sundávání a čištění plováku (28)
Na vnitřní straně nádoby (27) je umístěn plovák
(28), který umožňuje kontrolování hladiny vody
v nádobě. Dohlížejte, aby plovák se mohl volně
pohybovat a nebyl zašpiněn.
• Pokud volnému pohybu plováku (28) něco
brání, je třeba stisknout tlačítko držáku plováku
(29) a vyndat plovák (28) (obr.9).
• Umyjte držák (29) a plovák (28) proudem vody.
• Umyjte drážku plováku v odnímatelné nádobě
(27).
• Namontujte plovák (28) a držák (29) na své
místo.
Poznámky:
Je zakázáno používat vysavač bez správně instalo-
vaného plováku (28) a držáku (29), protože to může
vést k poškození.
Sundávání a čištění výstupního HEPA filtru (16)
• Stiskněte západku, zatáhněte mřížku (17) smě-
rem k sobě a sundejte mřížku (17).
• Vyndejte výstupní HEPA filtr (16), podle potřeby
lze umýt HEPA filtr proudem teplé vody, před
vkládáním na své místo je třeba filtr důkladně
osušit (obr.10).
• Vložte HEPA filtr (16) na své místo a zavřete
mřížku (17).
Upozornění! Dohlížejte na čistotu HEPA filtru
(16), neboť na ní záleží čistota vycházejícího
z vysavače vzduchu; provádějte čištění HEPA
filtru (16) nejméně tři-čtyřikrát do roka, při
silném znečištění i častěji.
Poznámky:
Nepoužívejte myčku nádobí k mytí HEPA fil-
tru (16).
Před vkládáním HEPA filtru (16) se ujistěte, že
je suchý.
Nikdy nepoužívejte fen k sušení HEPA filtru (16).
Čištění turbokartáče
Provádějte čištění turbokartáče podle jeho
znečištění. Namotané na kartáč nitě a dlouhé
vlasy můžete snadno odstranit, pokud je předem
rozřízněte nůžkami, dbejte při tom zvýšené
opatrnosti abyste nepoškodili štětiny kartáče.
Plášť vysavače
– Plášť vysavače otřete měkkým lehce vlhkým
hadříkem, pak ho utřete do sucha.
– Nikdy neponořujte vysavač, přívodní kabel ani
vidlici přívodního kabelu do vody nebo jakékoli
jiné kapaliny. Nedopouštějte aby se voda do-
stala pod plášť vysavače.
– Nikdy nepoužívejte k čištění povrchu vysavače
rozpouštědla a abrazivní mycí prostředky.
Obsah balení
1. Vysavač (s namontovanými filtry a zásobníkem
na prach) – 1 kus
2. Hadice – 1 kus
3. Univerzální hubice s přepínačem koberec/po-
dlaha – 1 kus
4. Turbokartáč 1 kus
5. Hubice na sbírání kapalin – 1 kus
6. Štěrbinová hubice 1 kus
7. Malý kartáč – 1 kus
8. Uživatelská příručka 1 kus
Technické parametry
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Příkon: 1800 W
Sací výkon:
400 W
Objem zásobníku na prach – 2 l
Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled a
technické charakteristiky přístroje bez předchozího
oznámení.
Životnost přístroje - 5 let
Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce pří-
stroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty
je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.
Tento výrobek odpovídá požadavkům
na elektromagnetickou kompatibilitu,
stanoveným direktivou 2004/108/EC
a předpisem 2006/95/CE Evropské
komise o nízkonapěťových přístrojích.
VT-1835_IM.indd 31 26.02.2014 9:38:03