Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [29/48]
29
Český
• Nikdy nepoužívejte vysavač pokud:
– není instalován nebo je špatně smontován zá-
sobník na prach;
– nejsou instalovány vstupní a výstupní filtry.
• Pravidelně kontrolujte vidlici přívodního kabelu a
přívodní kabel, zda nejsou poškozeny.
• Nikdy nepoužívejte vysavač pokud poško-
zený přívodní kabel nebo síťovou vidlici, má pře-
rušovaný chod a také po jeho spadnutí. Nikdy
se nepokoušejte přístroj samostatně opravit.
Pro eventuální opravu se obraťte na autorizo-
vané servisní středisko.
SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V
DOMÁCNOSTI
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pokud během úklidu sací výkon vysavače
prudce klesne, okamžitě vypněte vysavač, vy-
ndejte vidlici přívodního kabelu z elektrické zá-
suvky a zkontrolujte teleskopickou trubici a
hadici zda nejsou ucpané. Odstraňte předměty,
které ucpání způsobily a teprve potom můžete
pokračovat v úklidu.
• Neuklízejte vysavačem v bezprostřední blízkosti
silně rozehřátých povrchů, vedle popelníků, a
také v místech skladování hořlavých kapalin.
• Dbejte aby nebyly ekročeny značky maxi-
málních hladin vody a prachu v zásobníku na
prach (11):
WATER FILL maximální přípustná hladina
vody při vlhkém úklidu/při použití hubice (20)
na sbírání vody;
DUST MAX maximální přípustná hladina pra-
chu v zásobníku.
SESTAVENÍ VYSAVAČE
Pokud byl přístroj přepravován nebo skladován
při nízké teplotě, je třeba ho nechat při
pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.
• Přístroj zcela rozbalte a zkontrolujte zda není
poškozen.
• Před zapnutím přístroje se esvědčte, že na-
pětí v elektrické síti odpovídá provoznímu na-
pětí přístroje.
• Vždy vypínejte vysavač a vyndávejte síťovou vi-
dlici z elektrické zásuvky během výměny hubic a
také během údržby.
Připojování a sundávání hadice
• Vsuňte násadku hadice (8) do sacího otvoru
(10) (obr.1).
• Vsuňte hadici tak, se ozve klapnutí, které
svědčí, že je zapojena správně. Pro sundání ha-
dice stiskněte fixátor (9) a odpojte hadici.
Připojování teleskopické prodlužovací trubice
• Připojte teleskopickou prodlužovací trubici (4)
k rukojeti hadice (6) (obr.2).
• Vysuňte dolní část teleskopické trubice na po-
žadovanou délku po stisknutí tlačítka fixátoru
(3).
• Zvolte potřebný nástavec - hubici na podlahu/
koberec (1), turbokartáč (18), štěrbinovou hu-
bici (19), hubici na sbírání kapalin (20) nebo
malou hubici (21) a připojte ho k teleskopické
prodlužovací trubici (4) (obr.3).
Hubice na podlahu/kobercové krytiny (1)
Dejte přepínač (2) na hubici (1) do potřebné polohy
(podle druhu povrchu, který uklízíte).
Turbokartáč (18)
Turbokartáč (18) lze použit pro uklízení podlah,
čištění kober a kobercových krytin s dlouhým
a krátkým vlasem, dokonale se hodí k odstranění
zvířecích chlupů s kobercových krytin. Cylindrický
kartáč s drsnými štětinami se točí vlivem vzdušného
proudu, jeho štětina efektivně vyčesává chlupy
zvířat a vymetává smítka z vlasu kobercových krytin.
Poznámka:
Nikdy nepoužívejte turbokartáč k čištění kober
s dlouhými třásněmi nebo s vlasem delším než
15 mm aby nedošlo k poškození koberce při
otáčení kartáče. Nepřejíždějte turbokartáčem
přes elektrické dráty, po ukončení používání
turbokartáče musíte vypnout vysavač hned po
ukončení úklidu.
Štěrbinová hubice (19)
Tato hubice je určena k čištění radiátorů, štěrbin,
koutů a mezer mezi polštáři gaučů.
Hubice na sbírání kapalin z hladkých povrchů
(20)
Hubice je určena k sbírání různých tekutých a
polotekutých látek domácího původu, rozlitých na
podlahu.
Při sbírání kapalin dodržujte výše popsané
bezpečnostní pokyny.
Pokud hubici intenzivně používáte, kvůli zamezení
usazování špíny a vzniku nepříjemného zápachu
z vysavače doporučujeme občas omýt hubici
(20), hadici (7) a teleskopickou trubici (4) zevnitř
proudem vody a důkladně osušit je před dalším
použitím.
VT-1835_IM.indd 29 26.02.2014 9:38:03