Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [12/86]
Gratulerer med kjøpet av barnesetet fra
Hamax til sykkelen din. Du har nå
et komfortabelt og sikkert barnesete
som kan justeres etter barnet etter
hvert som han/hun vokser.
Les instruksjonene nøye før du setter
sammen eller tar i bruk barnesetet.
Ta vare på disse instruksjonene på
et sikkert sted da de vil være
nyttige hvis du senere kjøper
ekstrautstyr til barnesetet.
INSTALLERING
• Kan monteres på sykler med en
rammestørrelse fra 28 - 40 mm.
• Kan ikke monteres på sykler som har
ovale eller firkantede rør.
• Kan ikke monteres der bagasjebrettet
er bredere enn 160 mm.
(Merk at bagasjebrettet kan fjernes
før barnesetet monteres.)
• Kan ikke monteres på sykler som er
utstyrt med støtdempere.
• Kan monteres på sykkelen både med
og uten bagasjebrett.
Hvis du ikke er sikker på om setet vil
passe, anbefaler vi at du ber om
informasjon fra leverandøren av sykkelen.
• Setet må kun monteres på en sykkel
som tåler denne type belastning. Spør
din sykkelleverandør for detaljert
informasjon.
• Sørg for at skruene på braketten er
godt strammet til, og kontroller de med
jevne mellomrom.
• Barnesetet festes på rammen til
sykkelen med braketten (6). Se bilde F.
Skruene må være strammet nok til at
de fester setet godt, og ikke kan skli.
Lag deg en regel om at dette må
sjekkes før du drar ut på sykkeltur.
• For optimal komfort og sikkerhet for
barnet må du sikre at setet ikke heller
framover, slik at barnet ikke kan skli ut
av det.
Hamax anbefaler at ryggstøtten bør
helle litt bakover.
• Kontroller at alle deler på sykkelen
fungerer som de skal selv med
barnesetet montert.
BRUK
• For at det skal kunne tas med et barn
på sykkelen, må den som skal sykle
normalt være over 16 år. Kontroller
med nasjonale lover og regler.
• Barnesetet er godkjent for barn fra
rundt 9 måneder til 6 år, eller med
maks vekt på 22 kg. Sørg for at du med
jevne mellomrom kontrollerer barnets
vekt og størrelse, og ikke overskrider
setets maksimale kapasitet.
• Ikke sett et barn som er for lite til å
sitte sikkert i barnesetet i henhold til
minimumsalderen på barnet. Bare ta
med barn som kan sitte på egen hånd
i en lengre periode, i hvert fall så lenge
sykkelturen skal vare.
• Forsikre deg om at det ikke er mulig
at noen del av barnets kropp eller
bekledning kan komme i kontakt med
de bevegelige delen på setet eller
sykkelen, og kontroller dette
fortløpende etter hvert som barnet
vokser da det er fare for at barnets
føtter kan bli fanget av hjulet
og at fingre kan settes seg fast i
bremsemekanismen og fjæren til
sykkelsetet. Barnesetet gir en god side-
og fotbeskyttelse. Men det anbefales at
du går til anskaffelse av et hjuldeksel/
kjededeksel. Dette kan du kjøpe hos
din lokale sykkelforhandler.
• Kontroller at det ikke finnes noen
skarpe objekter, slik som ødelagte
kabler som kan skade barnet.
• Kontroller at festesystemet ikke er
løst, eller at det kan bli fanget av noen
av de bevegelige delene på sykkelen,
spesielt hjulene, også når sykkelen
benyttes uten barn i setet.
Monterings- og bruksanvisningNO
Kraftfahrzeug transportiert wird.
Luftturbulenzen könnten den Sitz oder
seine Befestigung am Fahrrad
lösen und zu einem Unfall führen.
WARNHINWEISE
- Warnung: Befestigen Sie keine zusätz-
lichen Geräte oder zusätzliches Gepäck
an dem Fahrradkindersitz, da dadurch
das zulässige Gesamtgewicht von 22 kg
überschritten werden kann. Zusätzliches
Gepäck sollten Sie am Vorderrad des
Fahrrads anbringen.
- Warnung: Verändern Sie den
Fahrradkindersitz nicht. Dadurch er-
löschen automatisch die Garantie sowie
die Produkthaftung des Herstellers.
- Warnung: Beachten Sie, dass das
Gewicht des Kindes auf dem
Fahrradkindersitz die Stabilität und
Handhabung des Fahrrads insbesondere
beim Lenken und Bremsen verschlech-
tern kann.
- Warnung: Stellen Sie das Fahrrad mit
dem im Fahrradkindersitz sitzenden Kind
niemals unbeaufsichtigt ab.
- Warnung: Benutzen Sie den
Fahrradkindersitz nicht, wenn Teile ge-
brochen sind.
WARTUNG
- Verwenden Sie zur Reinigung des
Fahrradkindersitzes nur lauwarmes
Seifenwasser.
- Wenn der Fahrradkindersitz in einen
Unfall verwickelt oder dabei beschädigt
wurde, lassen Sie ihn beim Händler auf
Verwendungsfähigkeit prüfen.
Beschädigte Teile müssen immer ersetzt
werden. Wenden Sie sich an Ihren
Händler, wenn Sie nicht sicher sind, wie
die neuen Teile montiert werden müssen.
- Offenen Sattelfedern abdecken.
Tipp! Mit einer zusätzlichen Halterung
können Sie einen Fahrradkindersitz be-
quem für zwei Fahrräder benutzen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind
viel Spaß bei Fahrradausflügen mit
Ihrem Hamax-Kindersitz!
Mit freundlichen Grüßen von Hamax