Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [28/86]
BruksanvisningSE
Grattis till ditt köp av en cykelbarnsits
från Hamax. Nu har du en bekväm och
säker barnsits som kan justeras så att
den passar ditt barn i takt med att han
eller hon växer.
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du monterar eller använder
barnsitsen.
Spara bruksanvisningen på ett
säkert ställe eftersom den kan
komma till nytta om du köper
extrautrustning till barnsitsen
längre fram.
INSTALLATION
- Kan monteras på cyklar med en
ramrörsdiameter på 28-40 mm.
- Kan inte monteras på cyklar med
ovala eller fyrkantiga rör.
- Kan inte monteras om pakethållaren är
bredare än 160 mm.
(Observera att du kan ta bort
pakethållaren innan du monterar
barnsitsen.)
- Kan inte monteras på cyklar med
stötdämpare.
- Kan monteras på cyklar med eller utan
pakethållare.
Om du tvekar om huruvida barnsitsen
kommer att passa på din cykel,
rekommenderar vi att du rådfrågar din
cykelleverantör.
- Barnsitsen får endast monteras på en
cykel som lämpar sig för denna typ av
belastning. Fråga din cykelhandlare om
råd.
- Kontrollera att fästets skruvar är väl
åtdragna och inspektera dem med
jämna mellanrum.
- Barnsitsen monteras på cykelns
ramrör med fästet (6). Se bild F.
Skruvarna måste dras åt tillräckligt hårt
för att hålla barnsitsen säkert på plats
och förhindra att den glider.
Gör det till en vana att alltid kontrollera
detta innan du cyklar iväg.
- För optimal komfort och säkerhet för
barnet, se till att barnsitsen inte lutar
framåt, så att barnet inte tenderar att
glida ur det.
Hamax rekommenderar att ryggstödet
ska luta en aning bakåt.
- Kontrollera att cykelns alla delar
fungerar som de ska när barnsitsen är
monterad.
ANVÄNDNING
- Vanligtvis måste man vara över 16 år
för att få skjutsa ett barn på cykel.
Kontrollera vilka lagar och
bestämmelser som gäller i ditt land.
- Barnsitsen är godkänd för barn från
omkring 9 månader till 6 år eller som
väger max. 22 kg. Kontrollera med
jämna mellanrum att barnets vikt och
storlek inte överstiger barnsitsens max.
kapacitet.
- Cykla inte med ett barn som är för litet
för att kunna sitta på ett säkert sätt i
barnsitsen när det gäller barnets
minimiålder. Cykla endast med barn
som kan sitta utan stöd en längre stund,
åtminstone så länge som den tänkte
cykelturen ska vara.
- Kontrollera att ingen del av barnets
kropp eller kläder kan komma i kontakt
med någon rörlig del på sitsen eller
cykeln, och fortsätt att kontrollera detta
i takt med att barnet växer pga. risken
för att få in fötter i hjulet eller klämma
- Не забывайте одевать ребенку шлем
перед началом поездки.
- Помните, что кресло может очень
нагреваться, если оно стоит на солнце.
Проверьте, не слишком ли горячее
кресло, перед тем как посадить на него
ребенка.
- Снимите детское кресло, если
транспортируете велосипед машиной
(снаружи машины). Завихрение потока
воздуха может повредить кресло или
ослабить систему его крепления к
велосипеду, что может привести к
несчастному случаю.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Предупреждение: Не прикрепляйте к
креслу дополнительный багаж или
оборудование, так как это может
превысить общий вес в 22 кг, привести
к перегрузке и повлиять на
стабильность. Мы рекомендуем
прикреплять дополнительный багаж
спереди велосипеда.
- Предупреждение: Не проводите
никаких переделок детского кресла.
Это автоматически приведет к
недействительности гарантии и
ответственность производителя за
качество продукции потеряет силу.
- Предупреждение: Учитывайте, что вес
ребенка в кресле может повлиять на
стабильность велосипеда и
характеристики управляемости.
- Предупреждение: Никогда не
оставляйте ребенка одного в
велосипедном кресле.
- Предупреждение: Не используйте
кресло, если любая его деталь
повреждена.
- Закройте выступающие задние
седельные пружины.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- При очистке кресла используйте
только теплую мыльную воду.
- В случае если кресло было каким-
либо образом повреждено, обратитесь
к Вашему продавцу, чтобы проверить,
можно ли его еще использовать. Все
поврежденные детали необходимо
заменить. Обратитесь к продавцу, если
Вы не уверены, как установить детали.
Совет! Если Вы хотите использовать
кресло на двух разных велосипедах,
приобретите дополнительную
крепежную скобу.
Мы желаем Вам и Вашему ребенку
приятных поездок с детским
велосипедным креслом Hamax!
Лучшие пожелания от Hamax.