Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [13/86]
Monterings- og bruksanvisning
Návod k použití
Blahopřejeme ke koupi dětské
cyklosedačky Hamax. Pořídili jste si
pohodlnou a bezpečnou dětskou
sedačku, kterou lze upravovat podle
toho, jak vaše dítě roste.
Nežli začnete sedačku montovat nebo
používat, přečtěte si prosím pečlivě
pokyny.
Uschovejte tento návod k použití na
bezpečném místě, protože vám
bude užitečný, dokoupíte-li si
později další vybavení sedačky.
INSTALACE
- Lze montovat na jízdní kola s
průměrem rámové trubky 28-40 mm.
- Nelze montovat na jízdní kola s
oválnou nebo čtyřhrannou rámovou
trubkou.
- Nelze namontovat, kde je nosič
zavazadel širší než 160 mm.
(Všimněte si, že nosič zavazadel lze
před montáží dětské sedačky odebrat.)
- Nelze montovat na kola vybavená
tlumiči nárazů.
- Lze montovat na kola s nosičem
zavazadel i bez něj.
V případě pochybností, zda půjde
sedačku dobře nasadit, doporučujeme
obrátit se na dodavatele jízdního kola.
- Sedačka se musí montovat pouze na
jízdní kolo, které je pro tento druh
zatížení vhodné. O podrobnou radu
požádejte prodejce jízdního kola.
- Ujistěte se, zda jsou šrouby třmene
dobře utažené, a v pravidelných
intervalech je kontrolujte.
- Dětská cyklosedačka se k rámové
trubce kola připevňuje pomocí třmene
(6). Viz obrázek F. Šrouby musejí být
utaženy dostatečně silně, aby držely
sedačku bezpečně a zabránily jí ve
sklouznutí.
Kontrola utažení šroubů před jízdou na
kole by se pro vás měla stát pravidlem.
- Pro optimální pohodlí a bezpečnost
dítěte zajistěte, aby se sedačka
nesvažovala dopředu, aby dítě nemělo
tendenci z ní vyklouznout.
Hamax doporučuje, aby bylo opěradlo
mírně nakloněno dozadu.
- Zkontrolujte všechny díly bicyklu, zda
fungují správně, když je na jízdní kolo
namontována sedačka.
POUŽITÍ
K převážení dítěte na jízdním kole musí
být cyklistovi zpravidla více než 16 let.
Ověřte si v tomto směru legislativu
platnou ve vašem státě.
- Dětská sedačka je schválena pro děti
přibližně od 9 měsíců do 6 let nebo s
maximální hmotností 22 kg. Proveďte si
čas od času kontrolu, zda hmotnost a
rozměry dítěte nepřesahují maximální
kapacitu sedačky.
- Nepřevážejte dítě, které je příliš malé
na to, aby bezpečně sedělo v sedačce;
zde jde o minimální věk dítěte.
Převážejte pouze dítě, které je schopno
sedět bez pomoci po delší dobu,
alespoň tak dlouho, kolik potrvá
zamýšlená cyklistická trasa.
- Ujistěte se, že není možné, aby se
jakákoliv část těla dítěte nebo oblečení
dostala do kontaktu s jakoukoli
pohyblivou částí sedačky nebo jízdního
kola, a kontrolujte toto znovu, jak dítě
roste, abyste předešli nebezpečí
zachycení nohou v kole a prstů v
CZ
• Bruk alltid sikkerhetsbeltet/
festesystemet, slik kan du være sikker
på at barnet sitter fast i setet.
• Et barn som sitter i et barnesete må
være varmere kledd enn den som
sykler.
• Barnet burde være beskyttet mot
regn/dårlig vær med passende klær.
• Husk å sette hjelmen på barnet
før du starter sykkelturen.
• Husk at barnesetet kan bli svært
varmt når det står ute i solen, så
kontroller barnesetet før du setter
barnet i setet.
• Når du skal transportere sykkelen ved
hjelp av en bil (på utsiden av bilen), må
du fjerne setet. Turbulensen kan skade
setet eller løsne det fra sykkelen.
Dette kan føre til en ulykke.
ADVARSLER
• Advarsel: Du må ikke fest ekstra
bagasje eller utstyr til barnesetet da
dette kan føre til at den totale lasten på
setet overstiger 22 kg. Vi anbefaler at
ekstra bagasje monteres foran på
sykkelen
• Advarsel: Ikke gjør endringer på
barnesetet. Dette vil automatisk gjøre
garantien ugyldig og produsentens
ansvar vil utløpe.
• Advarsel: Vær oppmerksom på at det
å sette et barn i barnesetet kan påvirke
sykkelens stabilitet og
håndteringskarakteristikk. Spesielt når
du styrer og bremser.
• Advarsel: La aldri sykkelen stå parkert
med et barn i setet uten at noen passer
på barnet.
• Advarsel: Ikke bruk setet hvis noen av
delene er skadet.
• Dekk til eventuelle eksponerte
bakfjærer.
VEDLIKEHOLD
• Når du rengjør setet må du bare
bruke lunkent såpevann.
• Hvis barnesetet er involvert i en
ulykke eller skades, må du ta kontakt
med forhandleren slik at de kan
kontrollere om barnesetet fortsatt kan
benyttes. Skadde deler må alltid byttes.
Ta kontakt med forhandleren din hvis
du ikke er sikker på hvordan du
monterer de nye delene.
Tips! Med en ekstra brakett kan du
enkelt flytte ett sete mellom to sykler.
Vi håper du og barnet får mange
herlige sykkelturer sammen med
barnesetet fra Hamax!
Vennlig hilsen oss på Hamax.