Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [14/86]
Tillykke med købet af Hamax’ barnestol.
Du har købt en sikker og behagelig stol,
som dine børn kan vokse med.
Følg monterings- og brugsanvisningen
nøje, når du monterer og bruger stolen.
Gem denne monterings- og
brugsanvisning, da den er til megen
hjælp, hvis du ved en senere
lejlighed anskaffer ekstraudstyr til
stolen.
INSTALLATION
- Kan monteres på cykler med
rammerør, som har en diameter på 28-
40 mm.
- Kan ikke monteres på cykler med et
ovalt eller firkantet rammerør.
- Kan ikke monteres, hvis
bagagebæreren er bredere end 160
mm. (Bemærk, at bagagebæreren kan
tage af før montering af barnestolen.)
- Kan ikke monteres på støddæmpede
cykler.
- Kan bruges på cykler med og uden
bagagebærer.
Hvis du er i tvivl, om stolen vil passe,
anbefaler vi dig at kontakte
leverandøren for yderligere vejledning.
- Kontroller, at beslagets skruer er
ordentligt fastspændte, og kontroller
dem med jævne mellemrum.
- Barnestolen skal monteres ved hjælp
af beslaget (6) på cyklens rammerør.
Se billede F. Skruerne skal skrues
ordentligt på, så stolen ikke slingrer,
når der er vægt på.
Gør det til en regel altid at kontrollere
dette, før cykelturen starter.
- For at garantere optimal komfort og
sikkerhed for dit barn, bør du sikre for,
at sædet ikke hælder fremad, så barnet
risikerer at glide ud af det.
Hamax anbefaler, ryglænet hælder en
smule bagud.
- Kontroller, at alle cyklens dele virker
korrekt, når cykelsædet er blevet
monteret.
BRUG
- En cyklist skal være over 16 år for at
kunne køre med et barn i barnestolen.
Kontroller nationale
love og bestemmelser.
- Stolen er godkendt til børn fra ca. 9
måneder til 6 år eller maks. 22 kg.
Kontroller fra tid til anden, at barnets
vægt og størrelse ikke overstiger
stolens maksimale belastningskapacitet.
- Kør aldrig med et barn, der er for lille
til at sidde sikkert i sædet, selv om det
har den godkendte minimumsalder. Kør
kun med børn, der kan sidde alene i
længere tid ad gangen, mindst så lang
tid den planlagte cykeltur varer.
BrugervejledningDK
brzdovém mechanismu a pružinách
sedaček. Dětská sedačka poskytuje
dobrou ochranu nohou a postranních
částí těla. Nicméně vám doporučujeme,
abyste si zakoupili a namontovali
uzavřený ochranný kryt na kolo a řetěz.
Můžete je zakoupit u svého prodejce
jízdních kol. Zkontrolujte, že se na
jízdním kole nevyskytují ostré předměty,
jako jsou natržené bovdeny, o které by
se dítě mohlo zranit.
- Ujistěte se, že zádržný systém není
uvolněný a nemůže být zachycen
jakýmikoli pohyblivými částmi
zejména koly a to včetně případů, kdy
se na kole jezdí bez dítěte v sedačce.
- Vždy používejte bezpečnostní pás /
zádržný systém zajišťující, že je dítě
připoutáno v sedačce.
- Dítě sedící v dětské sedačce by mělo
být oblečeno tepleji než jezdec.
- Dítě by mělo být chráněné proti dešti
vhodným oblečením odolným proti vodě.
- Nezapomeňte nasadit dítěti
cyklistickou helmu předtím, než na
jízdním kole vyjedete.
- Myslete na to, že dětská sedačka může
být velice horká, pokud stála na
přímém slunci, proto ji dobře
zkontrolujte předtím, než do ní umístíte
dítě.
- Při přepravě kola autem (mimo auto)
sedačku odstraňte. Vzdušné turbulence
mohou poškodit sedačku nebo uvolnit
její připevnění na jízdní kolo, což by
mohlo vést k nehodě.
UPOZORNĚNÍ
- Upozornění: Nepřipojujte další
zavazadla nebo zařízení do dětské
sedačky, protože by to mohlo vést k
celkové zátěži nad 22 kg.
Doporučujeme, aby se další zavazadla
připevňovala na přední stranu kola
- Upozornění: Neupravujte dětskou
sedačku. Automaticky by došlo k
pozbytí platnosti záruky a výrobce by
za výrobek přestal nést odpovědnost.
- Upozornění: Uvědomte si, že zatížení
dítětem v dětské sedačce může změnit
stabilitu a vlastnosti ovládání jízdního
kola, hlavně při zatáčení a brzdění.
- Upozornění: Nikdy nenechávejte kolo
zaparkované s dítětem v sedačce bez
dozoru.
- Upozornění: Nepoužívejte sedačku,
jsou-li některé její části rozbité.
- Zakryjte jakoukoliv odkrytou zadní
pružinu sedla.
ÚDRŽBA
- K čištění sedačky používejte pouze
vlažnou mýdlovou vodu.
- Pokud byla sedačka účastna nehody
nebo je poškozena, kontaktujte svého
prodejce, aby zkontroloval, zda je i
nadále použitelná. Poškozené části je
třeba vždy vyměnit. Kontaktujte svého
prodejce, pokud si nejste jisti, jak nové
části namontovat.
Tip! S držákem navíc můžete snadno
přemisťovat jednu sedačku mezi dvěma
koly.
Přejeme vám a vašemu dítěti hodně
radostných výletů na kole s
dětskou cyklosedačkou Hamax!
Srdečně vás zdravíme my v Hamax.