Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [23/86]
Gebruikershandleiding
Instrukcja montażu i użytkowania
Gratulujemy zakupu dziecięcego fotelika
rowerowego Hamax. Jesteś w posiadaniu
komfortowego i bezpiecznego fotelika
dziecięcego, który może być regulowany
w miarę wzrostu Twojego dziecka.
Zapoznaj się uważnie z niniejszą
instrukcją, zanim przystąpisz do montażu
i użytkowania fotelika.
Przechowuj tę instrukcję w
bezpiecznym miejscu, ponieważ
może być ona w przyszłości
przydatna w razie nabycia
dodatkowego wyposażenia fotelika.
MONTAŻ
- Fotelik może być montowany do
rowerów o średnicy rury podsiodłowej
wynoszącej 28-40 mm.
- Fotelik nie może być montowany do
rowerów z owalnymi lub prostokątnym
rurami podsiodłowymi.
- Fotelik nie może być montowany do
rowerów z bagażnikiem szerszym niż 160
mm.
(Należy pamiętać, że bagażnik można
zdjąć przed zamontowaniem fotelika.)
- Fotelik nie może być montowany do
rowerów wyposażonych w ramy
amortyzowane.
- Fotelik może być montowany do roweru,
który nadaje się do przewożenia
obciążenia takiego rodzaju. W celu
uzyskania dodatkowych wskazówek
należy skontaktować się z dostawcą
roweru.
- Fotelik może być montowany do
rowerów z bagażnikiem lub bez.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących tego, czy bagażnik będzie
pasować, zalecamy zasięgnięcie
dodatkowych informacji od dostawcy
roweru.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby
śruby uchwytu mocującego
prawidłowo dokręcone.
- Fotelik jest mocowany na rurze
podsiodłowej roweru za pomocą uchwytu
mocującego (6). Patrz ilustracja F. Śruby
muszą być dostatecznie mocno
dokręcone, aby zapewnić poprawną
pozycję fotelika i uniemożliwić jego
wysunięcie się.
Przed rozpoczęciem każdej podróży
należy zawsze dokonać sprawdzenia śrub.
- W celu zapewnienia optymalnego
komfortu i bezpieczeństwa dziecka należy
upewnić się, czy fotelik nie przesuwa się
do przodu, co może spowodować
wysunięcie się dziecka.
Hamax zaleca, aby oparcie było lekko
PL
aanschaft en monteert. U kan deze on-
derdelen bij uw fietshandelaar
aanschaffen.
- Controleer of er zich geen scherpe voor-
werpen, zoals uitgerafelde kabels, op de
fiets bevinden die uw kindje kunnen
kwetsen.
- Verzeker er u van dat het harnassysteem
niet loszit of in bewegende delen van de
fiets zoals de wielen kan verstrengeld ra-
ken, zelfs wanneer er zich geen kindje in
het zitje bevind.
- Gebruik altijd de veiligheidsriemen of het
harnassysteem om u ervant te verzekeren
dat het kindje niet uit het zitje kan
loskomen.
- Een kindje dat wordt vervoerd in het kin-
derzitje dient warmer te zijn aangekleed
dan de fietser zelf.
- Bescherm uw kind steeds van de weer-
somstandigheden met gepaste, regenbe-
stendige kledij.
- Vergeet niet uw kindje uit te rusten met
een fietshelm voor u een rit gaat maken.
- Vergeet niet dat het kinderzitje heet kan
worden wanneer het in volle zon staat,
controleer dus eerst de temperatuur van
het zitje vooraleer u het kindje erin gaat
zetten.
- Wanneer u de fiets met een wagen gaat
vervoeren (aan de buitenzijde van de wa-
gen), verwijder dan eerst het zitje. De
turbulenties kunnen het mandje of het
bevestigingssysteem van de fiets losma-
ken, wat ongevallen zou kunnen
veroorzaken.
WAARSCHUWINGEN
- Waarschuwing: Bevestig geen extra la-
ding of uitrusting aan het kinderzitje aan-
gezien op die manier de totaal toegelaten
last van 22 kg zou kunnen overschreden
worden. Wij raden aan bijkomstige baga-
ge aan de voorkant van de fiets te
bevestigen.
- Waarschuwing: Breng nooit wijzigingen
aan het kinderzitje aan. Dit zou onmiddel-
lijk de garantie ongeldig maken en alle
productverantwoordelijkheid van de fabri-
kant te niet doen.
- Waarschuwing: Wees bewust van het feit
dat het gewicht van uw kind de stabiliteit
en het gedrag van de fiets sterk kan
beïnvloeden, vooral wat betreft de bestu-
urbaarheid en de remvaardigheid.
- Waarschuwing: Laat uw fiets nooit ge-
parkeerd staan als er een kindje in het
zitje zit.
- Waarschuwing: Gebruik het zitje nooit
indien er onderdelen van stuk zijn.
- Scherm eventuele zadelveren behoorlijk
af.
ONDERHOUD
- Gebruik enkel lauwwarm zeepwater om
het zitje te reinigen.
- Indien het kinderzitje betrokken was bij
een ongeval of schadegeval, contacteer
dans uw handelaar om na te gaan of het
nog steeds kan worden gebruikt.
Beschadigde onderdelen moeten steeds
worden vervangen. Raadpleeg uw hande-
laar indien u niet weet hoe de onderdelen
te monteren.
Tip! Met een extra beugel kan u het kin-
derzitje gemakkelijk van één fiets naar
een andere overplaatsen.
Wij wensen u en uw kindje vele leuke
fietstochten toe met uw Hamax
kinderzitje!
Vriendelijke groeten van uw Hamax-team.