Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [30/86]
čas na mieste, minimálne počas
plánovanej cesty bicyklom.
- Uistite sa, že žiadna časť tela alebo
oblečenia dieťaťa sa nemôže dostať do
kontaktu s niektorou pohyblivou časťou
sedadla alebo bicykla a kontrolujte to
ako dieťa rastie v dôsledku
nebezpečenstva zachytenia nôh v
kolese a prstov v brzdových
mechanizmoch a odpružených
sedadlách. Detské sedadlo poskytuje
dobru ochranu bokov a nôh. Napriek
tomu vám odporúčame kúpiť a nasadiť
uzavretú ochranu na reťaz/koleso.
Môžete ju kúpiť u vášho predajcu
bicyklov.
- Skontrolujte, či tam nie sú žiadne
ostré predmety, ako napríklad
nalomené drôty, čo by na bicykli mohli
dieťa poraniť.
- Uistite sa, že obmedzovací systém nie
je voľný alebo sa nemôže zachytiť do
žiadnych pohyblivých dielov, najmä do
kolies a to aj vtedy, keď idete na bicykli
bez dieťaťa v sedadle.
- Vždy používajte bezpečnostný pás
obmedzovací systém, čím zaistíte
pripútanie dieťaťa v sedadle.
- Dieťa, sediace v detskom sedadle by
malo byť oblečené teplejšie než jazdec.
Môže byť dobré vždy mať so sebou
nepremokavé odevy pre oboch.
- Nezabudnite dieťaťu nasadiť pred
začiatkom cesty na bicykli prilbu.
- Nezabudnite, že detské sedadlo sa môže
na slnku veľmi zohriať, preto ho najprv
skontrolujte, než tam posadíte dieťa.
- Pri preprave bicykla vo vozidle (mimo
vozidla) odstráňte sedadlo. Vzduchová
turbulencia by mohla sedadlo poškodiť
alebo ho by ho mohla uvoľniť, čo by
spôsobilo nehodu.
VAROVANIA
- Varovanie: Nevozte batožinu alebo
vybavenie pripojené k sedadlu dieťaťa,
pretože by to mohlo viesť k preťaženiu
celkového zaťaženia 22 kg.
Odporúčame batožinu pripojiť k prednej
starne bicykla
- Varovanie: Nemeňte detské sedadlo.
Toto automaticky zruší záruku a
zodpovednosť výrobcu za výrobok.
- Varovanie: Nezabudnite, že hmotnosť
dieťaťa v detskej sedačke môže zmeniť
stabilitu bicykla a jeho ovládacie
charakteristiky, zvlášť pri brzdení a
zatáčaní.
- Varovanie: Nikdy nenechávajte bicykel
zaparkovaný s dieťaťom v sedadle bez
dozoru.
- Varovanie: Nepoužívajte sedadlo, ak
sú niektoré jeho časti poškodené.
ÚDRŽBA
- Pri čistení sedadla používajte iba
vlažnú mydlovú vodu.
- Ak sa detské sedadlo zúčastnilo
nehody, alebo sa poškodilo, kontaktujte
prosím svojho predajcu, aby zistil, či sa
dá ešte stále používať. Poškodené časti
sa musia vždy vymeniť. Kontaktujte
svojho predajcu, ak si nie ste isti, ako
namontovať nove časti.
Tip! Vďaka ďalšej konzole môžete
sedadlom ľahko pohybovať medzi
dvoma bicyklami.
Želáme vám a vášmu dieťaťu
príjemné cestovanie na bicykli s
detským sedadlom Hamax!
Všetko najlepšie od Hamaxu.
Návod na použitieSK
Blahoželáme vám k zakúpeniu detského
sedadla na bicykel Hamax. Teraz mate
bezpečné a pohodlné detské sedadlo,
ktoré sa dá prispôsobiť rastu vášho
dieťaťa.
Starostlivo si prosím prečítajte pokyny
pred montážou alebo pred použitím
detského sedadla.
Odložte si tieto pokyny na
bezpečné miesto, pretože môžu byť
užitočné v budúcnosti, ak si kúpite
extra výbavu pre vaše detské
sedadlo.
INŠTALÁCIAB
Dá sa namontovať na bicykle s nosičom
batožiny, ktorý spĺňa požiadavky normy
EN 14872 (25 kg alebo viac).
Dá sa namontovať na bicykle s nosičom
batožiny s šírkou od 120 do 180 mm.
Dá sa namontovať na bicykle s nosičom
batožiny s priemerom trubky od 10 do
20 mm.
Nedá sa namontovať na bicykle s
nosičom batožiny, ktorý nemá rovné a
rovnobežné strany.
Nedá sa namontovať na bicykle s
nosičom batožiny s priemerom trubky
menej ako 10 mm.
Nedá sa namontovať na bicykle s
nosičom batožiny s priemerom trubky
viac ako 20 mm.
Sedadlo by sa malo namontovať len na
bicykel, ktorý je vhodný pre tento druh
zaťaženia. Pre podrobné informácie sa
obráťte na vášho dodávateľa bicykla.
Detské sedadlo sa nasadí na nosič
batožiny na bicykli pomocou adaptéra
nosiča. Pozri obrázok E. Gombík adapté-
ra nosiča sa musí dotiahnuť dosť na to,
aby pevne zafixoval sedadlo a zabránil
jeho skĺznutiu. Zaveďte si pravidlo kon-
troly pred použitím bicykla.
Skontrolujte, či je adaptér nosiča doti-
ahnutý a pravidelne ho kontrolujte.
Dodatočný bezpečnostný popruh sa
musí pripevniť k rámu bicykla alebo k
sedlovej trubke.
Pre optimálne pohodlie a bezpečnosť
dieťaťa sa uistite, že sedadlo nie je
naklonené dopredu, aby dieťa nemalo
tendenciu šmýkať sa z neho von.
Spoločnosť Hamax odporúča, aby sa
lakťová opierka mierne nakláňala
dozadu.
Skontrolujte všetky diely bicykla, či fun-
gujú správne s namontovaným
sedadlom.
Skontrolujte, či sú všetky nechránené
zadné pružiny sedadla zakryté.