Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [18/86]
Spremite ove upute na sigurno
mjesto. Bit će vam potrebne ako
nabavite dodatne dijelove za dječju
sjedalicu.
MONTAŽA
Može se montirati na bicikle s nosačem
prtljage koji udovoljava normi EN 14872
(25 kg ili više).
Može se montirati na bicikle s nosačem
prtljage čija je širina između 120 i 180
mm.
Može se montirati na bicikle s nosačem
prtljage čiji je promjer cijevi između 10 i
20 mm.
Ne može se montirati na bicikle s
nosačem prtljage koji nema ravne i para-
lelne stranice.
Ne može se montirati na bicikle s
nosačem prtljage čiji je promjer cijevi
manji od 10 mm.
Ne može se montirati na bicikle s
nosačem prtljage čiji je promjer cijevi veći
od 20 mm.
Sjedalica se smije montirati samo na bici-
kle koji su prikladni za takvo opterećenje.
Za pojedinosti savjetujte se s trgovcem
biciklima.
Dječja sjedalica montira se na nosač prtl-
jage bicikla s pomoću adaptera nosača.
Vidi sliku E. Gumb adaptera nosača mora
se zategnuti dovoljno čvrsto da je sjedali-
ca učvršćena i da ne klizi. Svakako prov-
jerite to prije svake vožnje biciklom.
Provjerite je li adapter nosača zategnut i
redovito ponavljajte tu provjeru.
Dodatni sigurnosni pojas pričvrstite na
okvir bicikla ili na oslonac sjedala.
Radi optimalne ugodnosti i sigurnosti dje-
teta osigurajte da sjedalica nije nagnuta
naprijed kako dijete ne bi iskliznulo iz nje.
Hamax preporučuje da leđni naslon nag-
nete malo prema natrag.
Provjerite ispravno funkcioniranje svih di-
jelova bicikla kad je dječja sjedalica
montirana.
Osigurajte da su sve izložene opruge sje-
dalice pokrivene.
UPORABA
Vozači bicikla u pravilu moraju biti stariji
od 16 godina kako bi smjeli prevoziti dje-
cu biciklom. Raspitajte se o nacionalnim
zakonima i propisima.
Dječja sjedalica odobrena je za djecu u
dobi od oko 9 mjeseci do 6 godina ili
maksimalne mase 22 kg. Redovito prov-
jeravajte masu i veličinu djeteta kako se
ne bi prekoračila maksimalno dopuštena
nosivost sjedalice.
Ne prevozite djecu koja su premlada da
sjede u dječjoj sjedalici. Djeca moraju biti
u stanju dulje vrijeme sjediti bez ičije
pomoći, a najmanje tijekom planiranog
trajanja vožnje. Poštujte preporučenu mi-
nimalnu dob. U slučaju sumnje savjetujte
se s pedijatrom.
Provjerite da dijete dijelovima tijela ili
odjećom ne može doći u doticaj s pokret-
nim dijelovima sjedalice ili bicikla i ponav-
ljajte tu provjeru kako dijete raste. Postoji
opasnost da mu se stopalo zaglavi u
kotaču ili u oprugama sjedalice i u
kočnom mehanizmu. Dječja sjedalica
pruža dobru zaštitu bokova i stopala. Ipak
preporučujemo da nabavite i montirate
zatvoreni štitnik kotača i lanca. Te dijelove
možete nabaviti od trgovca biciklima.
Provjerite da na biciklu nema oštrih pred-
meta, kao što su krajevi žica, na kojima
se dijete može ozlijediti.
Provjerite da zatezni sustav nije labav ili
da se ne može uglaviti za pomične dijelo-
ve, naročito za kotače. To vrijedi i ako bi-
cikl vozite bez djeteta u sjedalici.
Uvijek rabite sigurnosni pojas i zatezni
sustav kako bi dijete bilo sigurno u
sjedalici.
Dijete u sjedalici mora biti odjeveno topli-
je od vozača.
Prikladnom vodonepropusnom odjećom
zaštitite dijete od kiše.
Ne zaboravite djetetu staviti kacigu prije
početka vožnje.
Imajte na umu da se dječja sjedalica
može jako zagrijati ako stoji na suncu.
Provjerite to prije nego što u nju stavite
dijete.
Skinite sjedalicu ako bicikl transportirate
autom (izvan vozila). Turbulencije zraka
mogu oštetiti sjedalicu ili olabaviti njezina
učvršćenja, što može uzrokovati nezgode.
UPOZORENJA
Upozorenje: Na dječju sjedalicu ne
pričvršćujte dodatnu prtljagu ili dodatne
uređaje jer se time može prekoračiti mak-
simalna nosivost od 22 kg.
Preporučujemo da dodatnu prtljagu
pričvrstite na prednju stranu bicikla.
Upozorenje: Ne mijenjajte dječju sjedali-
cu. Time će automatski prestati valjanost
jamstva te proizvođačke odgovornosti za
proizvod.
Upozorenje: Imajte na umu da težina
djeteta u sjedalici može umanjiti stabil-
nost bicikla i otežati njegovo rukovanje,
naročito pri skretanju i kočenju.
Upozorenje: Bicikl s djetetom u sjedalici
nikad ne ostavljajte bez nadzora.
Upozorenje: Sjedalicu ne rabite ako su di-
jelovi slomljeni.
Upozorenje: Montirajte štitnike stopala i
provjerite jesu li dobro učvršćeni.
Upozorenje: Ukupno opterećenje sjedali-
ce s djetetom i prtljagom na nosaču ne
smije nikad prekoračiti maksimalnu nosi-
vost nosača prtljage.
Upozorenje: Dodatni sigurnosni pojas
mora biti pričvršćen za bicikl pri svakoj
uporabi sjedalice na biciklu.
Upozorenje: Zbog sigurnosnih razloga
ova sjedalica mora se montirati samo na
nosače koji udovoljavaju normi EN 14872.
ODRŽAVANJE
Za čišćenje sjedalice uporabite samo mla-
ku otopinu sapunice.
Ako dječja sjedalica sudjeluje u nezgodi ili
se pritom ošteti, neka njezinu uporabivost
provjeri trgovac biciklima. Oštećeni dijelo-
vi moraju se zamijeniti. Obratite se trgov-
cu ako niste sigurni kako se moraju mon-
tirati novi dijelovi.
Tipp! Egy másik konzol használatával
könnyen áthelyezheti az ülést egy másik
kerékpárra.
Želimo vama i vašem djetetu mnogo
ugodnih vožnji biciklom sa
sjedalicom tvrtke Hamax!