Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [32/86]
доставчика на велосипеда.
- Убедете се, че винтовете на скобата
са добре затегнати и ги проверявайте
редовно.
- Седалката трябва да се монтира само
на велосипед, който е подходящ за
такъв тип товар. Моля консултирайте
се с Вашия доставчик на велосипеда.
- Детската седалка е закрепена върху
тръбата на рамата със скоба (6).
Вижте изображение F. Винтовете
трябва да са затегнати достатъчно
добре, за да закрепят стабилно
седалката и да предотвратят
накланянето й.
Като правило, проверявайте това
преди да карате велосипеда.
- За оптимално удобство и безопасност
на детето, убедете се, че седалката не
се накланя напред, така че няма
опасност детето да се изплъзне от нея.
Hamax препоръчва облегалката да се
наклони леко назад.
- Проверете дали всички части на
велосипеда функционират правилно
при монтирана седалка.
ПОЛЗВАНЕ
- За да вози дете на велосипеда,
велосипедистът трябва да е над 16
годишен. Проверете вашите местни
закони и разпоредби.
Детската седалка е одобрена за деца
от 9 месеца до 6 години, или за
максимално тегло от 22 kg. От време
на време проверявайте дали теглото
и ръста на детето не надвишават
максималния капацитет на седалката.
- Не возете дете, което е твърде малко,
за да седи безопасно в седалката,
като се има предвид минималната
възраст на детето. Возете само дете,
което може да седи самостоятелно
продължително време, най-малко по
време на пътуването с велосипеда.
- Убедете се, че не е възможно част от
тялото или дрехите на детето да се
опрат до подвижна част на седалката
или велосипеда и с растежа на детето
повтаряйте проверката, поради
опасността от влизане на краката в
колелото или на пръстите в
спирачния механизъм или пружините
на седалката. Седалката осигурява
добра странична защита и защита за
краката. Все пак ви препоръчваме да
купите и закрепите затворен
предпазител за колела/верига.
Можете да го закупите при вашия
доставчик на велосипеди.
- Проверете дали няма остри предмети
на велосипеда, които могат да
наранят детето, като например
разделени проводници.
- Убедете се, че осигурителната
система не е хлабава и не може да се
закачи до подвижни части, особено
колелата, дори тогава, когато
велосипедът се кара без дете в
седалката.
- Винаги използвайте осигурителната
система/предпазния колан,
гарантиращ, че детето е осигурено в
седалката.
- Дете, седящо на детската седалка,
трябва да е облечено по-топло от
водача на велосипеда.
- Детето трябва да бъде защитено от
дъжд с подходящи водоустойчиви
дрехи.
- Не забравяйте да сложите шлема на
детето преди пътуването.
- Помнете, че детската седалка може
да стане много гореща, ако се държи
на слънце, затова я проверете преди
да сложите детето на нея.
- Когато транспортирате велосипеда с
автомобил (извън автомобила)
свалете седалката. Въздушният поток
може да повреди седалката или да
разхлаби закрепването й към
велосипеда, което може да
предизвика злополука.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Предупреждение: Не закрепвайте
допълнителен багаж или оборудване
към детската седалка, тъй като това
може да доведе до надвишаване на
общото тегло от 22 kg. Препоръчваме
допълнителният багаж да се закрепи
отпред на велосипеда
- Предупреждение: Не модифицирайте
детската седалка. Това автоматично
ще направи гаранцията невалидна и
отговорността на производителя ще
отпадне.
- Предупреждение: Имайте предвид,
че тежестта на детето върху детската
седалка може да промени
стабилността на велосипеда и
характеристиките на неговото
управление, особено при кормуване и
спиране.
- Предупреждение: Никога не
оставяйте без надзор велосипеда,
паркиран с дете в седалката.
- Предупреждение: Не използвайте
седалката, ако части от нея са
счупени.
- Покрийте евентуално непокрити
задни пружини на седалката.
ПОДДРЪЖКА
- При почистване на седалката
използвайте само топла сапунена
вода.
- Ако претърпите инцидент или
повреда, свържете се с вашия
доставчик, за да провери дали
детската седалка все още може да се
използва. Повредените части трябва
винаги да се заменят. Свържете се с
доставчика си, ако не сте сигурни как
да монтирате новите части.
Съвет! С допълнителна конзола
можете лесно да местите седалката от
един на друг велосипед.
Пожелаваме на вас и вашето дете
много щастливи пътувания с
вашата детска седалка Hamax!
С уважение от Hamax.