13
Beschrijving onderdelen
1 Tuit
2 Deksel
3 Contactgebied voor het openen/sluiten van
de deksel
4 Handgreep
5 Basis
6 Theezeef
7 Waterpeilindicator
8-11 Functieknoppen 70°C / 80°C / 90°C / 10C
12 Warmhoudfunctie
13 Aan/Uit
Elektrische aansluiting
Stroomvereisten
Het apparaat kan in totaal 3000 W vermogen
verbruiken. Wij raden in het geval van deze
stroomspecicatie een afzonderlijke kabel met een
zekeringbeveiliging aan via een 16 A circuitbreker.
LET OP: OVERBELASTING!
Gebruik geen verlengkabels of meerdere stek-
kerdozen omdat dit apparaat te krachtig is.
Aansluiting
Controleer voordat u de stekker in het stop-
contact steekt of de te gebruiken netspanning
overeenkomt met de stroomspecicaties van
het apparaat. Deze details staan vermeld op
het modelplaatje op de basis.
Sluit het apparaat alleen aan op een correct
geïnstalleerd, geaard 220 240 V~, 50 Hz
stopcontact.
Gebruiksaanwijzingen
Bij het aansluiten op het stopcontact zal een
zoemer twee keer te horen zijn.
Zodra u de waterkoker van de basis haalt, zal
er een zoemer klinken. Het apparaat keert terug
naar de standby-modus.
Met gebruik van de functietoetsen kunt u de
optimale watertemperatuur selecteren.
U kunt het water opwarmen tot de volgende
specieke temperaturen: 70°C, 8C, 90°C en
10C .
Door gebruik te maken van de warmhoudfunc-
tie, kunt u de temperatuur van het water op
70°C, 8C of 90°C houden.
U kunt de theezeef gebruiken om thee te berei-
den in uw waterkoker.
Voorbereiding
Kookór het eerste gebruik het apparaat drie-
maal uit met schoon water - gebruik alleen zuiver
water zonder toevoegingen.
OPMERKING: Gebruik altijd vers water.
Bediening
1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Deksel openen
Druk op de (3) toets. De deksel springt open. U
kunt de deksel verwijderen door deze omhoog
te trekken.
3. Vul de waterkoker met water (max. 1,7 liter).
U kunt het waterpeil aan de waterpeilindicatie
van het apparaat alezen.
4. Druk op de knop (3), om de deksel te sluiten.
Het deksel moet hoorbaar vastklikken.
5. Plaats de waterkoker goed sluitend op de basis.
Gebruik
1. Selecteer de temperatuur door gebruik te
maken van de knoppen 8 tot 11. Het lampje op
de knop zal oplichten.
2. Druk op de
knop. Het lampje op de knop zal
oplichten.
OPMERKING:
Het lampje op de temperatuurknop zal
gaan knipperen als het water aan het
opwarmen is.
Zodra de gewenste temperatuur is bereikt,
zult u twee zoemers horen.
Het lampje op de knop gaat uit.
Het lampje op de temperatuurknop zal
oplichten, totdat u de waterkoker van de
basis haalt.