48
Alkoszek lsa
1 Edény sja (nlás)
2 Fe
3 Kontaktfelet a fe nyitásához/rásához
4 Fogantyú
5 Alap
6 Teaszűrő
7 zszintjel
8-11 Funkciógombok 70°C / 80°C / 90°C / 100°C
12
Melegen tartó funkció
13 Be/Ki
Elektromos csatlakozás
Áramellátás
A szük maximálisan akár 3000 W-os telje-
tményre is képes. Ezen a névleges teljesít-
nyen javasoljuk, hogy egy külön vezek-
re csatlakoztassa a készüléket, amely 16 A-es
áramkörmegszakítóval van ellátva.
VIGYÁZAT: LTERHES!
Ne haszljon hosszabbeleket vagy el-
osztókat, mert aszülék l nagy teljesítnyű.
Csatlakoztatás
A tápcsatlakonak az elektromos hálózatba
va bedusa előtt ellenőrizze, hogy a hasz-
lni kívánt hálózati feszültség megegyezik a
szülék lózati fesltségével. Az adatok
megtalálhatók az alapzaton levő adattáblán.
Csak egy megfelelően felszerelt 220240 V~,
50 Hz-es ldelt aljzatba csatlakoztassa a -
szüléket.
Haszlati útmutató
Az elektromos aljzathoz va csatlakoztatáskor
a hangjeltszer megszólal.
Amint leveszi a kant az alapról, egy hangjel-
s szólal meg. A készülékszenléti üzem-
dba vált.
A funkciógombokkal kiválaszthatja a kívánt víz-
rsékletet.
A vizet a következő mérkletekre melegít-
heti fel: 70°C, 80°C, 90°C és 100°C.
Egy kieszítő funkcióval megtarthatja az
rsékletét a követkeértékeken: 7C,
80°C, 9C.
A teashasználatával a kanban elkészít-
heti a teáját.
Előkészítés
Az első használatba vétel előtt főzze ki a zforra-
t 3-szor tiszta vízzel! Csak tiszta vizet használjon
minden adalékszer néll!
MEGJEGYZÉS:
Mindig friss vizet használjon.
Kezes
1. Helyezze a késléket sík felületre.
2. A fedél kinyitása
Nyomja meg az (3) gombot. A nyitórugók kinyíl-
nak. Felfelé húzva elvolíthatja a fet.
3. ltsön bele vizet (max. 1,7 liter)!
A töltési mennyiséget a készülékzszintjel-
n lehet leolvasni.
4. A fedő lezához nyomja meg a (3) gombot.
A fedélnek hallhatóan a helyére kell gzülnie.
5. Úgy állítsa a szüket az alapra, hogyrjon.
Használat
1. lasszon hőmérsékletet a 8-tól 11-ig tartó
gombokkal. A gombon jelzőfény kigyullad.
2. Nyomja meg a
gombot. A gombon lévő jel-
ny kigyullad.
MEGJEGYZÉS:
A hőmérséklet gombon jelzőfény vil-
logni fog, miközben a víz felmelegszik.
Ha a kívántrsékletet elérte, két hang-
jelzést fog hallani.
A jelzőfény a gombon ki fog aludni.
A hőmérséklet gombon jelzőfény e-
szen addig égni fog, amíg le nem veszi a
kannát az alapl.