54
Використання
1. Оберіть температуру з допомогою кнопок
8 11. На відповідній кнопці загориться інди-
катор.
2. Натисніть кнопку
. Загориться індикатор на
кнопці.
ПРИМІТКА.
Під час нагріву води індикатор на кнопці
вибору температури мерехтітиме.
По досягненні вибраної температури
прозвучить подвійний звуковий сигнал.
Індикатор на кнопці згасне.
Індикатор на кнопці вибору температу-
ри світитиметься аж до зняття чайника з
підставки.
Функція підігріву:
Протягом піводини можна підтримува-
ти воду при температурі 70°C, 80°C або
90°C.
Для цього необхідно, обравши темпера-
туру, натиснути кнопку .
На цій кнопці загориться індикатор.
Підігрів триватиме, навіть якщо зняти
чайник з підставки на час до однієї хви-
лини.
Не для температури 100°C! Функція пі-
дігріву не діє для цієї температури.
Швидкий старт.
Щоб закип’ятити воду, поставте чайник
на підставку та натисніть кнопку .
Вода нагріється до температури 100°C.
Закінчення/припинення роботи
Процес кип’ятіння можна перервати трьома
способами:
Коли вода закипить, прилад вимкнеться ав-
томатично.
Щоб припинити процес кип’ятіння, можна по-
вторно натиснути кнопку
.
Зніміть чайник з підставки.
Індикатор на кнопці
згасне.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. НЕБЕЗПЕКА ОПІКУ!
Коли Ви наливаєте воду, кришка має бути
закритою.
Корпус приладу нагрівається під час пра-
ці, тому забороняється доторкуватися до
нього в гарячому стані, його слід спочатку
остудити перед тим як поставити в шкапу
чи інше місце.
Витягніть вилку з розетки.
Воду з ємності слід вилити.
Фільтр для чаю
Замість кришки в чайник можна вставити
фільтр для чаю. Див. ілюстрацію.
1. Щоб відкрити фільтр, необхідно трохи по-
вернути його проти годинникової стрілки.
2. Додайте чаю та закрийте фільтр.
3. Встановіть фільтр для чаю замість кришки.
4. За допомогою поршня визначте, коли та
скільки часу варитиметься чай.
УВАГА.
Для приготування чаю набирайте воду до
мітки TeaMax.
Кип’ятіть 1,2 літру акс.) води.
При досягненні бажаної температури
фільтр для чаю має бути лише занурений
у воду.
З фільтру для чаю капатиме вода!
Зберігання
Почистьте пристрій відповідно до описаного
і дайте йому висохнути.
Якщо пристрій не використовуватиметься
впродовж тривалого часу, зберігайте його в
оригінальній упаковці.
Завжди зберігайте пристрій поза зоною до-
сяжності дітей в сухому, добре провітрюва-
ному місці.