43
OSTRZENIE:
Nie zanurzaj urządzenia ani podstawki w
wodzie ani w innych ynach.
Może to doprowadzić do porenia pdem
lub pożaru.
UWAGA:
Pros nie stosować drucianej szczotki lub
innych przed-miow szorujących.
Pros nie używać ostrych lub szorujących
środw czyszccych.
Wyczyść od środka perforowany obszar w
dziobku za pomocą nylonowej szczotki.
Wypłukać dzbanek na wodę oraz sitko czystą
wo. Osuszyć wszystko szmat.
Po użyciu oczć obudowę lekko zwioną ście-
recz.
Odwapnianie
Ilć osadzacego s kamienia zależy od
stopnia twardości wody oraz częstotliwci uży-
wania urdzenia.
Jeżeli urządzenie wyłącza się zanim zagotuje
się woda, to odwapnianie naly przeprowadzić
wcześniej.
Do odwapniania nie naly yw octu, lecz
dostępne w sprzedaży środki do odwapniania
na bazie kwasu cytrynowego. Dozować należy
je według instrukcji używania.
WSKAZÓWKA:
Po odwapnianiu zagotuj kilka raty (3-4 razy) czy-
stą wo, aby usunąć resztki. Tej wody nie wol-
no spożywać.
Usterki i sposoby ich usuwania
Urdzenie nie dzia
Możliwa przyczyna:
Urdzenie nie ma doywu zasilania.
Działanie:
Sprawdzić gniazdko za pomo innego ur-
dzenia.
Prawidłowo podłącz wtycz sieciową.
Sprawdzić ówne urządzenie odłączające za-
silanie w sieci.
Możliwa przyczyna:
Urdzenie jest uszkodzone.
Działanie:
Skontaktow s z centrum serwisowym lub
wykwalikowanych fachowcem- specjalistą.
Usuwanie usterek
Wszystkie wskaźniki przycisków temperatury mi-
ga.
Możliwa przyczyna:
Urdzenie przegrzo się po pracy bez wody lub
z małą ilośc.
Działanie:
Zdć dzbanek z podstawy.
Opłukać dzbanek zimną wo.
Poczek 15 minut na ostygnięcie urządzenia.
Wskaźniki wszystkich przycisw miga.
Możliwa przyczyna:
Usterka w elektronice.
Działanie:
Zwcić się do naszego zespołu serwisantów..
Dane techniczne
Model: ........................................... PC-WKS 1020 G
Zasilanie: ....................................220-240 V~, 50 Hz
Por mocy: .....................................2520 - 3000 W
Stopień ochrony: ..................................................... I
Wielkość napnienia: ............................maks.1,7 L
Masa netto: ...........................................ok. 1,830 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian
technicznych i projektowych w trakcie ciągłego
rozwoju produktu.
Urdzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami
CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej
czy niskiego napcia i produkowane jest zgodnie
z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.