53
3. Перевірте, чи наявні усі частини, які дода-
ються.
ПРИМІТКА.
На пристрої може ще залишатись пил або за-
лишки виробництва. Рекомендовано почисти-
ти виріб, як описано в розділіЧищення”.
Опис частин
1 Носик твір)
2 Кришка
3 Контактний майданчик для відкривання та
закривання кришки
4 Ручка
5 Підставка
6 Фільтр для чаю
7 Індикатор рівня води
8-11 Функціональні кнопки 7C / 80°C / 9C /
10C
12 Функція підтримання високої темпера-
тури
13 Увімкнення / Вимкнення
Електричні зєднання
Вимоги до живлення
Пристрій може споживати загалом до 3000 Вт.
Для цієї потужності рекомендовано використо-
вувати окремий запобіжник на 16 А із автома-
тичним вимикачем.
УВАГА. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ!
Не використовуйте кабель-подовжувач та не
під’єднуйте кілька пристроїв до однієї розетки,
оскільки цей пристрій дуже потужний.
Підключення
Перш ніж під’єднувати кабель живлення до
розетки, перевірте, чи напруга в мережі від-
повідає напрузі пристрою. Детальнішу ін-
формацію можна знайти на табличці з тех-
нічними характеристиками на корпусі.
Під’єднуйте пристрій лише до належно вста-
новленої заземленої розетки 220 240 В ~,
50 Гц.
Інструкція з застосування
У разі під’єднання до розетки двічі пролунає
звуковий сигнал.
Одразу після зняття чайника з підставки зву-
чить звуковий сигнал. Пристрій перейде в
режим очікування.
За допомогою функціональних кнопок мож-
на обрати оптимальну температуру питної
води.
Воду можна нагрівати до наступних темпе-
ратур: 7C, 8C, 9C та 100°C.
Передбачена додаткова функція підігріву з
підтриманням температури води 7C, 80°C,
90°C.
Для приготування чаю в чайнику можна ви-
користовувати фільтр для чаю.
Підготовка електроприладу
Перед першим застосуванням прокіп‘ятіть в
електроприладі тричі свіжу чисту воду. Проси-
мо застосовувати для цього тільки чисту воду
без додатків.
ПРИМІТКА.
Використайте завжди тільки свіжу воду.
Експлуатація
1. Поставте прилад на рівну поверхню.
2. Відкрити кришку
Натисніть кнопку (3). Відкриються пружини
відкривача. Піднявши кришку догори, її мож-
на зняти.
3. Заповніть чайник чистою водою акс.
1,7 літрів).
Ви можете побачити рівень води на показ-
нику приладу.
4. Для закривання кришки натисніть кнопку (3).
На позначення закриття кришки пролунає
звуковий сигнал.
5. Поставте ємність з водою на базисний еле-
мент, як це передбачено конструкцією.