47
Gyermekek és legyengült személyek
Gyermekei biztonga érdekében ne hagyja
általuk elérhe helyen a csomagolóelemeket
(műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTES!
Kisgyermekeket ne engedjen a fólval tsza-
ni. Fulladás veslye állhat fenn!
A szülék nem arra va, hogy kortozottzi-
kai, érzékszervi vagy szellemi képes sze-
lyek (belrtve a gyerekeket is) vagy tapasz-
talat ill. tudás hnyában használk, kivéve, ha
biztongurt felelős szelye fegyel rá-
juk vagy utasokat kaptak arra vonatkozólag,
hogy hogyan kell használni a késket.
Gyermekeket nem szabad felügyelet lkül
hagyni, nehogy játsszanak a szülékkel.
A késlékre vonatko speciális
biztonsági rendszalyok
FIGYELMEZTETÉS: Égési sek
veszélye!
s zben az elérhe felületek hőmér-
klete nagyon magas válhat.
Csak a fogantyúkl és a gomboknál fogja
meg a szüléket.
Az érintkesi területl (3) rja be a fedelet.
FIGYELMEZTES:
Ne töltse l a maximum jelzésl, mert a z
forráskor kifröccsenhet, ami sérüléshez vezethet!
A vízszintnek a minimális és maxilis jelzések
tt kell lennie.
Mindig csak hideg zzel töltse fel.
A késket egyenletes munkafeleten hasz-
lja.
Ügyeljen rá, hogy a fel mindig szorosan r-
va legyen.
Ne nyissa fel a fedelet, amikor a z forrásban
van!
Ne moztsa meg a szüléket és ne fogja meg
üzemelés közben.
Csak a hoz tarto talapzattal használja a
szüléket!
Kapcsolja ki a késket, miett leveszi az
alapl.
A szük alapja és lseje sohase legyen vizes.
Rendeltesszerű használat
A késk z melere és forralására szoll.
Ne használja más folyakok vagy élelmiszerek
melere.
A késket csak sraz helyen, beltérben hasz-
lja. Háztartási haszlatra és hason területe-
ken va használatra késlt, ldául:
Üzletek, irok és más kereskedelmi egységek
alkalmazotti konyhájában;
Hotelek, motelek és egb szálslehetőségek
vendégei által.
Nem alkalmas mezőgazdagi slláson vagy
reggelit a szokban való haszlatra.
Csak a használati útmutaban leírt lokra hasz-
lható. Lehetőleg ne haszlja kereskedelmi cé-
lokra.
Minden más használat nem rendeltetésszerűnek
mil, és anyagi kárhoz vagy ar személyi sé-
shez vezethet.
A grtó nem llal felelősget a nem rendelte-
ssze használatl eredő rort.
A csomag tartalma
1 zforra 1 Alapzat
1 Fe 1 Fe teaszűrővel
A késlék kicsomagosa
1. votsa el a csomagost a késkről.
2. votsa el az összes csomagoanyagot,
úgymint a anyag lmet, tölanyagot, kábel-
gzítőket és a dobozt.
3. Ellerizze, hogy az összes tartozék a doboz-
ban van-e.
MEGJEGYS:
A késk poros lehet, vagy gyársi maradé-
kok lehetnek rajta. Javasoljuk, hogy aTisztítás
szben leírtak szerint tisztsa meg a szüléket.