14
Warmhoudfunctie:
U kunt het water voor een half uur warm-
houden op de volgende temperaturen:
70°C, 8C en 90°C.
Druk hiervoor op de knop, nadat u een
temperatuur heeft geselecteerd.
Het lampje op de knop zal oplichten.
Het warmhouden blijft geactiveerd, ook
wanneer u de waterkoker voor maximaal 1
minuut van de basis haalt.
Niet bedoeld voor 100°C! De warmhoud-
fucntie kan niet worden gebruikt in combi-
natie met deze temperatuur.
Snelle Start:
Druk op de knop, nadat u de waterkoker
op de basis heeft geplaatst.
Het water wordt verwarmd tot 100°C.
De werking bindigen/onderbreken
Er zijn drie opties voor het beëindigen/onderbre-
ken van het kookproces:
Het apparaat schakelt automatisch uit, nadat
het kookproces is voltooid.
U kunt nogmaals op de
knop drukken, om
het kookproces te onderbreken.
U kunt de waterkoker van de basis halen.
Het lampje op de
knop zal uitgaan.
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR
VERBRANDING!
Houd het deksel tijdens het uitgieten gesloten.
De behuizing wordt heet tijdens het bedrijf,
raak ze niet aan en laat het apparaat afkoelen
voordat u het wegruimt.
Trek de apparaatsteker uit de contactdoos.
Leeg het waterreservoir.
Theezeef
U kunt de deksel van de waterkoker vervangen
met de theezeef. Zie afbeelding.
1. Om de theezeef te openen, dient u deze
voorzichtig tegen de wijzers van de klok in te
draaien.
2. Voeg de thee toe en sluit de theezeef.
3. Plaats de theezeef op de waterkoker i.p.v. de
deksel.
4. Gebruik de theepers om te bepalen hoe lang
de thee dient te koken.
LET OP:
Gebruik de TeaMax markering voor het berei-
den van de thee.
Breng 1,2 liter (max.) water aan de kook.
De theezeef dient uitsluitend in het water te
worden gedompeld als de gewenste tempera-
tuur is bereikt.
De theezeef zal blijven druppelen!
Opslaan
Reinig het apparaat zoals beschreven en laat
het drogen.
Wij raden aan het apparaat in de originele
verpakking op te bergen wanneer u het voor
langere tijd niet gebruikt.
Berg het apparaat altijd op buiten bereik van
kinderen en op een droge, goed geventileerde
plek.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat ór de reiniging altijd uit
en trek de netsteker uit de contactdoos. Wacht
totdat het apparaat volledig is afgekoeld.
Dompel het apparaat en de basis nooit onder
in water of andere vloeistoffen.
Dit kan tot elektrische schokken of brand
leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schu-
rende voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reini-
gingsmiddelen.