56
Цей пристрій сертифіковано відповідно до ді-
ючих норм РЄ, наприклад норм електромагніт-
ної сумісності і низької напруги, і сконструйова-
но відповідно до останніх характеристик із тех-
ніки безпеки.