Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [67/86]
FI Turvakiinnitysjärjestelmän pituutta
voi säätää säätämällä solkia a ja b.
Säädä solkia (a+b) pitämällä soljesta
kuten kuvassa 1. Kun painat punaista
painiketta, hihna löystyy, kun solkea
vedetään taaksepäin.
Kiristä turvakiinnitysjärjestelmää
vetämällä hihnan päistä (kuva 2).
Siirrä solkea (c) ylöspäin ja kiinnitä
hihna, jotteivät hihnat voi pudota lapsen
olkapäiltä (kuva 3).
HR Kako biste namjestili duljinu
zateznog sustava, namjestite kopče a i
b. Kako biste namjestili kopče (a+b),
primite kopču kao što je prikazano na
slici 1. Pritisnite crveni gumb i povucite
kopču prema gore kako biste otpustili
pojas.
Kako biste zategnuli zatezni sustav,
samo povucite krajeve pojasa (slika 2).
Pomaknite kopču (c) prema gore kako
biste osigurali pojas tako da ne može
pasti s ramena djeteta (slika 3).
HU A biztonsági öv hossza az a és b
csat beállításával változtatható. Az a+b
csapok beállításához tartsa a csatot az
1. ábrán látható módon. A vörös gomb
megnyomásakor az öv meglazítható a
csat felfelé húzásával.
A biztonsági öv megfeszítéséhez csak
meg kell húzni az övpántok végét (2.
ábra).
Mozgassa felfelé a (c) kapcsot, hogy az
övek ne eshessenek le a gyermek
válláról (3. ábra).
IT Le cinture di sicurezza possono
essere regolate agendo sulla fibbia a e
sulla fibbia b. Per regolare le fibbie (a+b)
afferrarle come illustrato nella figura. 1.
Se si preme il bottone rosso e si tirano in
su le fibbie, la cintura si slaccia.
Per stringere le cinture di sicurezza
basta tirare le estremità (fig. 2).
Spostare la fibbia (c) verso l’alto per
fissare la cintura in modo che non ca
da dalle spalle del bambino (fig. 3).
KR 버클 a와 b를 조절하여 고정 시스템
길이를 조절할 수 있습니다. 버클(a+b)을
조절하려면 그림 1과 같이 버클을 잡으십시오.
빨간색 버튼을 누른 상태에서 버클을 위로
당기면 벨트가 헐겁게 됩니다.
고정 시스템을 조이려면 벨트 스트랩의 끝부분을
당기면 됩니다 (그림 2).
버클(c)을 위쪽으로 이동시켜서 벨트를 고정하면
아동의 어깨에서 떨어지지 않습니다 (그림 3).
NL De lengte van het harnassysteem
kan worden ingesteld via de beugels a
en b.Om de beugels (a+b) in te stellen
houdt u de beugel zoals weergegeven
in fig. 1) Door op de rode knop te
drukken en de beugel opwaarts te
trekken wordt de beugel gelost.
Om het harnassysteem aan te spannen
trekt u eenvoudigweg aan het uiteinde
van de riemen (fig. 2).
Verplaats riemgesp (c) naar boven
opdat de riemen niet van de schouders
van het kindje kunnen vallen (fig. 3).
Pic. 1
Pic. 2
Pic. 3
a/b
c
a/b