31
18 Ne koristite aparat ako je oštećen ili ako ne funkcioniše pravilno.
19 Ako je kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisa
ili na sličan način kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik.
isključivo za kućnu upotrebu
pre prve upotrebe
1 Postavite stepen zapečenosti na maksimum (6).
2 Vršite ovaj ciklus pečenja bez hleba, da biste pripremili nove grejne elemente na rad.
3 Može se osetiti neprijatan miris, ali to je normalno. Osigurajte dobru ventilaciju prostorije.
pečenje hleba
4 Priključite utikač u utičnicu.
5 Okrenite kontrolu pečenja na odgovarajući stepen (1 = svetlo pečenje, 6 = tamno pečenje).
6 Stavite hleb u proreze za pečenje (maksimalna debljina hleba 28 mm).
7 Pritisnite ručicu prema dole.
, Ručica će ostati u donjem položaju samo ako je toster priključen na električnu mrežu.
8 Po završetku, tost će biti izbačen iz proreza i grejni elementi će se ugasiti.
izbacivanje 5
9 Ako želite da zaustavite pečenje, pritisnite dugme 5. Tost će biti izbačen iz proreza i grejni
elementi će se ugasiti.
dodatno podizanje ručice
10 Prilikom pečenja manjih komada (bagel peciva, pogačica, itd.) ručica može biti podignuta i u
viši položaj da bi se olakšalo njihovo izvlačenje.
zamrznuti hleb f
11 Podesite kontrolu pečenja na Vaš omiljeni stepen, stavite zamrznuti hleb u prorez, spustite
ručicu i pritisnite dugme f.
12 Svetlosni indikator će se upaliti i vreme pečenja će biti automatski podešeno kako biste dobili
jednak nivo pečenja kao i kod nezamrznutog hleba.
podgrevanje tosta
13 Koristite najniži stepen. Podgrevajte samo jednostavan tost, bez premaza.
rešetka za zagrevanje peciva
14 Nemojte koristiti rešetku za peciva koja su zamrznuta, premazana puterom, obložena
premazom, sleđena ili punjena.
15 Postavite rešetku za zagrevanje peciva na gornji deo tostera s nožicama unutar proreza.
16 Postavite peciva na rešetku za zagrevanje.
17 Postavite stepen zapečenosti na 1 i spustite ručicu.
18 Kad se ručica digne, uklonite podgrejana peciva.
19 Ne dodirujte rešetku grejača jer je vruća.
20 Ako želite da koristite toster za normalne funkcije, uklonite rešetku za zagrevanje.
čišćenje i održavanje
21 Isključite toster iz utičnice i ostavite da se ohladi.
22 Obrišite spoljašnje površine vlažnom tkaninom.
23 Izvadite i ispraznite fioku za mrvice. Očistite je vlažnom tkaninom, osušite i vratite u toster.
24 Ne uranjajte aparat u vodu ili u bilo kakvu tekućinu.
25 Nemojte koristiti gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.
uputstva