Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [23/56]
23
ҚазаҚша
ҚЫСҚАТОЛҚЫНДЫ ПЕШ VT-2452 W
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Сипаттамасы
1. Пеш есігінің ілгешегі
2. Пештің есік
3. Шыны тұғырық таянышы
4. Шыны тұғырық
5. АЖЖ-толқындарының шығу орны
6. Дисплей
7. Басқару тақтасы
8. Пеш есігін ашу пернесі
Басқару тақтасы
9. «Уақыт» батырмасы әзірлеу уақытын
белгілеу
10. «Салмағы бойынша еріту» батырмасы –
тағамдарды салмағы бойынша ерітуге
пайдаланылады
11. «Жад» батырмасы бірнеше сатыдан
тұратын әзірлеу процесін бағдарламалау
үшін пайдаланыңыз: еріту, тағамдарды
микротолқынды режимде әзірлеу
12. «Жылдам еріту» батырмасы –
тағамдарды еріту уақытын белгілеу үшін
пайдаланылады
13. Санды батырмалар
14. «Белгілеу» батырмасы әзірлеуді бастау
уақытын белгілеу
15. «Старт» батырмасы – пешті іске қосу
16. «Стоп» батырмасы кез-келген әзірлеу
режимін тоқтату/бұрыс енгізілген
мәліметтерді лақтыру, әзірлеу
бағдарламасын болдырмау, бөгеттеуді іске
қосу
17. «Сағат» батырмасы ағымдағы уақытты
белгілеу
18. «Экспресс» батырмасы жылдам әзірлеу,
тағамдарды ысыту
19. «Қуат» батырмасы микротолқынды әзірлеу
қуатын белгілеу
Дисплей (6)
20. Санды сегменттер
21. «Салмағы бойынша еріту» режимі
пиктограммасы
22. Бөлетін нүктелер
23. Әзірлеуді бастау уақытының пиктограммасы
24. Бөгеттеу режимін іске қосу пиктограммасы
25. Микротолқынды әзірлеу режимінің
пиктограммасы
26. Тағамдарды әзірлеудің екінші сатысы
пиктограммасы
27. Тағамдарды әзірлеудің бірінші сатысы
пиктограммасы
28. «Жылдам еріту» режимінің пиктограммасы
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
қорғаушы сөндіргіш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып
қойған жөн; ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жолығу
керек.
ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ӘСЕРІНЕ
ҰШЫРАМАУ ҮШІН САҚТАУҒА ҚАЖЕТ БОЛЫП
САНАЛАТЫН САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Есігі ашық тұрған пешті пайдалануға тиым
салынады, өйткені қысқа толқынды сәуленің
әсері қауіпті.
Пештің есіктеріндегі қорғаныстық
блокадалаудың электр тізбектеріне өзгерістер
енгізбеу керек.
Пештің корпусы мен оның есігінің арасына
бөгде бір заттарды орналастырмау керек,
есіктің ішкі бетіндегі лас немесе жуу
құралдарының қалдықтарын мұқият тазалау
керек.
АЖЖ-толқындарының (5) шығатын
орны слюдалық пластинамен жабылған,
пластинаны алып тастамау керек оның таза
болуын қадағалау керек.
Бүлінген пешті пайдаланбаңыз, пештің
есігінің жақсылап жабылуы өте маңызды.
Мына жағдайларды қадағалау керек:
есіктердің бұзылмауын (мысалы, есік
майысқан болса),
топсалары мен ілгешектері бүлінген
(олар сынған немесе босаған кезде),
экрандаушы торкөздің қарайтын
терезесінің ішкі жағынан.
Пешті ретке келтіру немесе жөндеу
тек кепілдеме талоны мен vitek.ru
сайтында көрсетілген туындыгерлес
(өкілетті) қызмет көрсету орталықтарының
мамандарымен жүзеге асырылуы
керек .
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
БЕРІЛГЕН НҰСҚАУЛЫҚТЫ ЗЕЙІН ҚОЙЫП
ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ АНЫҚТАМАЛЫҚ
МАТЕРИАЛ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пештің есіктері
бұзылса немесе оған ақау келсе, онда
IM VT-2452.indd 23 28.12.2016 11:39:01