Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [49/56]
49
КЫРГЫЗ
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШТИН ИЧИНДЕ
КОЛДОНУУДАН МУРУН ИДИШТИ ТЕКШЕРҮҮ
Текшерилип турган идишти (мисалы,
табакты), мештин иштөө камерасынын
ичине корнотуп, анын үстүнө муздак суу
менен толтурулган стаканды коюңуз.
Микротолкундуу мешти максималдуу
кубаттулугуна коюп, иштөө мөөнөтүн бир
мүнөттөн ашырбай коюңуз.
Текшерилип турган идишти акырын
колуңуз менен тийиңиз, идиш ысык болуп,
стакандагы суу муздак болсо, бул идишти
микротолкундук меште тамак даярдоо үчүн
колдонсо болбойт.
Текшерүү мөөнөтүн бир мүнөттөн
ашырбаңыз.
Микротолкундук меште колдонууга ылайык материал жана идиштер
Кууруу үчүн идиш Өңдүрүүчүнүн колдонмосуна ылайык колдонуңуз. Идиштин түбү
айнек табактын түбүнөн 5 мм калык болушу зарыл. Куруу үчүн
идишти туура эмес колдонуу ал идиште жана айнек табакта
жарыктар пайда болгонуна келтирүү мүмкүн.
Тамак иче турган идиш Ылайыктуу маркировкасы бар идишти гана колдонсо болот.
Өңдүрүүчүнүн колдонмосуна ылайык колдонуңуз. Чагылган же
жарыгы бар идишти колдонбоңуз.
Айнек идиш Ысыкка чыдамдуу айнектен жасалган идишти гана колдонсо болот.
Металл жееги жок болгонун текшерип алыңыз. Чагылган же жарыгы
бар идишти колдонбоңуз.
Айнек идиш-аяк Ысыкка чыдамдуу айнектен жасалган идишти гана колдонсо болот.
Металл жееги жок болгонун текшерип алыңыз. Чагылган же жарыгы
бар идишти колдонбоңуз.
Атайы каптарды
колдонуу
Өңдүрүүчүнүн колдонмосуна ылайык колдонуңуз. Каптарды металл
бекиме же тарткычтар менен жаппаңыз. Каптарда буу чыгуу үчүн бир
нече тешиктерди жасап алуу зарыл.
Кагаз табак жана
чынылар
Кагаз табак жана чыныларды тамактарды кыска мөөнөттүү даярдоо/
жылытуу үчүн гана колдонуңуз. Ушундай идиште тамак даярдоо/
жылытуу мезгилинде микротолкундуу мешти кароосуз калтырбаңыз.
Кагаз сүлгүлөр Даярдалып турган тамактарды ичинде жылуулукту сактоо үчүн жана
майы чачыраганына жол бербөө үчүн үстүнөн кагаз сүлгү менен
жапсаңыз болот. Кагаз сүлгүлөрдү үзгүлтүксүз контролдогондо жана
кыска мөөнөттүү бышыруу/жылытуу үчүн гана колдонуңуз.
Пергамент кагазы Пергамент кагазын тамак чачыратпоо максатында жана таңгак
катары колдонуңуз.
Пластик Ылайыктуу «микротолкундуу меш үчүн ылайыкташтырылган»
маркировкасы бар идишти гана колдонсо болот. Өңдүрүүчүнүн
колдонмосуна ылайык колдонуңуз. Ичиндеги тамак ысыганынан кээ
бир пластик идиштер жумушарып калуу мүмкүн. Герметикалык түрдө
жабылган пластик пакеттерди таңгагында жазылгандай кесип же
тешип алуу зарыл.
Пластик таңгагы Ылайыктуу маркировкасы бар пластик буюмдарды гана колдонсо
болот.
Момдолгон кагаз Момдолгон кагазын тамак чачыратпоо максатында жана нымдуулугун
сактоо үчүн колдонуңуз.
IM VT-2452.indd 49 28.12.2016 11:39:02