Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [47/56]
47
КЫРГЫЗ
Даярдалып турган азыктардан жылуулукту
алып, идиш өтө ысып калуусу мүмкүн, ошол
себептен ашкана колкапты же туткучту
колдонуу зарыл.
Идишти мештен чыгарганда этият болуңуз,
себеби суюктуктар микротолкундуу меште
жылытып бүткөндөн кийин дагы ташып
кайнап кетүү мүмкүн.
Кабыгы бар жана абдан бышырылган
жумурткаларды микротолкундуу мештин
ичинде бышыруу же жылытууга тыюу
салынат, себеби алар ички басымы
жогорулагандан жарылып кетиши
мүмкүн.
Наристелерди азыктандыруу бөтөлкөлөрдү
жана балдар тамактарын микротолкундуу
мешке капкагы же упчусу жок салуу
керек. Алардын ичиндеги тамак-ашты
аралаштырып же мезгил-мезгили менен
силкип туруу зарыл. Күйүк болбоо үчүн
баланы тамактандыруунун алдында
бөтөлкөдөгү же банкадагы тамак-аштын
температурасын текшерүү зарыл.
Иштеп турган аспапты эч качан кароосуз
калтырбаңыз.
Балдардын коопчулугу үчүн таңгак катары
колдонгон полиэтилен баштыктарды
кароосуз таштабаңыз.
Көңүл буруңуздар! Полиэтилен баштыктар
же таңгак пленкасы менен ойногонго
балдарга уруксат бербеңиз. Тумчуктуруунун
коркунучу бар!
Иштеп турган шаймандын жанында балдар
же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар
болсо, өзгөчө көңүл буруңуздар.
Шайман иштеп турган учурларда балдарга
аспапты жана электр шнурун тийүүгө
уруксат бербеңиз.
Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-
эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун
ичинде балдар да) адамдар же колдонуу
боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон
адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна
жооптууу адам аларды көзөмөлдөп же
инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн
ылайыкташтырылбаган.
Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн
балдарга көз салыңыз.
Микротолкундуу мештин корпусундагы аба
тешиктерин жаппаңыз.
Электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын
сууга же башка ар кайсы суюктуктарга
салбаңыз.
Электр шнуру жана кубаттуу сайгычы ысык
нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын
тийип турганына жол бербеңиз.
Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан
чыгарганда шнурду кармап тартпай,
сайгычынан кармаңыз.
Кубаттуучу сайгычты суу колуңуз менен
тийбеңиз, бул ток урууга алып келүү мүмкүн.
Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу
салынат. Шайманды оз алдынча ажыратпай,
ар кыл бузулуулар пайда болгон же
шайман кулап түшкөн учурларда аны
розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же
vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген
автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө
борборуна кайрылыңыз
Шайманды имараттардын сыртында
колдонууга тыюу салынат.
Шайманды заводдук таңгагында гана
транспорттоо зарыл.
Айлана чөйрөөну сактоо максатында
шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн
кийин аны турмуштук калдыктары менен
чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн
адистештирилген пунктуна тапшырыңыз.
Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү
төмн адамдардын колу жетпеген жерде
сактаңыз.
АСПАП ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА
ГАНА АРНАЛГАН
МЕШТИ ЖЕРДЕТҮҮ ЖӨНҮНДӨГҮ
КӨРСӨТМӨЛӨР
Микротолкундуу мешти ишенимдүү түрдө
жердетилүү зарыл. Ичиндеги учу бириге
калуу учурда жердетүү ток уруунун коркунучун
азайтат, себеби ток жердетүү сым аркылуу
кетет. Микротолкундуу меш жердетүү сымы
бар электр шнуру жана жердетүү контакты бар
кубаттануу сайгычы менен жабдылган.
Сайгычты туташтырган розеткада дагы
жертетүү контакты бар болуу зарыл.
Эскертүү:
Жердетүү контакты жок розеткага жердетүү
контакты бар кубаттануу сайгычты
туташтыруу ток уруунун коркунучуна алып
келүү мүмкүн.
Мешти жердетүү инструкцияларды
түшүнбөсөңүз же микротолкундуу меш
ишенимдүү түрдө жердетилгендин жөнүндө
шектенсеңиз тажрыйбалуу электрик менен
кеңешиңиз.
IM VT-2452.indd 47 28.12.2016 11:39:02