Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [34/56]
34
УКРАЇНЬСКА
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ VT-2452 W
Інструкція з експлуатації
Опис
1. Клямки дверец печі
2. Дверці печі
3. Опора скляного піддону
4. Скляний піддон
5. Місце виходу НВЧ-хвиль
6. Дисплей
7. Панель управління
8. Клавіша відкривання дверец
Панель управління
9. Кнопка «Час» – установлення часу
приготування
10. Кнопка «Розморожування за вагою» –
використовується для розморожування
продуктів за вагою
11. Кнопка «Пам’ять» – використовуйте для
програмування процесу приготування,
що складається з декількох етапів:
розморожування, приготування продуктів
у мікрохвильовому режимі
12. Кнопка «Швидке розморожування» –
використовується для установлення часу
розморожування продуктів
13. Цифрові кнопки
14. Кнопка «Установлення» – установлення
часу початку приготування
15. Кнопка «Старт» – увімкнення печі
16. Кнопка «Стоп» – припинення будь-якого
режиму приготування/скидання невірно
введених даних, скасування програми
приготування, увімкнення блокування
17. Кнопка «Годинник» – установлення
поточного часу
18. Кнопка «Експрес» – швидке приготування,
розігрівання продуктів
19. Кнопка «Потужність» – установлення
потужності мікрохвильового приготування
Дисплей (6)
20. Цифрові сегменти
21. Піктограма режиму «Розморожування
за вагою»
22. Розділові крапки
23. Піктограма часу початку приготування
24. Піктограма увімкнення режиму блокування
25. Піктограма режиму мікрохвильового
приготування
26. Піктограма другого етапу приготування
продуктів
27. Піктограма першого етапу
приготування продуктів
28. Піктограма режиму
«Швидке розморожування»
Увага!
Для додаткового захисту в ланцюзі живлення
доцільно встановити пристрій захисного
вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом
спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для
установлення ПЗВ зверніться до фахівця.
ОБЕРЕЖНОСТІ, ЯКИХ НЕОБХІДНО
ДОТРИМУВАТИСЯ, ЩОБ НЕ ПІДДАВАТИСЯ
РИЗИКУ ДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Забороняється експлуатація печі з від-
критими дверцями, оскільки дія мікро-
хвильового випромінювання представляє
небезпеку.
Не вносьте змін до електричних ланцюгів
захисних блокувань дверец печі.
Не розміщуйте будь-які предмети між кор-
пусом печі і її дверцями, ретельно вида-
ляйте забруднення або залишки миючого
засобу з внутрішньої поверхні дверцят.
Місце виходу НВЧ-хвиль (5) прикрите слю-
дяною пластиною, не видаляйте пластину і
стежте за її чистотою.
Не використовуйте пошкоджену піч, осо-
бливо поважно, щоб дверці печі належним
чином закривалися.
Стежте за тим, щоб не було:
пошкоджень дверец (наприклад, коли
вони погнуті),
пошкоджень шарнірів та клямок (коли
вони зламані або ослаблені),
пошкоджень екрануючої решітки з вну-
трішньої сторони оглядового вікна.
Регулювання або ремонт печі мають про-
водитися тільки фахівцями авторизова-
них (уповноважених) сервісних центрів,
вказаних у гарантійному талоні та на сайті
vitek.ru.
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК
ДОВІДКОВУ ІНФОРМАЦІЮ
УВАГА! При пошкодженні дверец або
дверних ущільнень не слід використову-
вати піч до усунення несправності компе-
тентним персоналом!
IM VT-2452.indd 34 28.12.2016 11:39:01