Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [28/56]
28
ҚазаҚша
Қысқа толқында пеште пайдалану үшін жарамсыз материалдар мен ыдыстар
Алюминииден жасалған
жайпақ табақ пен қақтама
Жарқырау тудыруы мүмкін. Қысқа толқынды пеште пайдалану
үшін арнайы жарамды ыдыстарды ғана пайдалану керек.
Металл тұтқасы бар
картоннан жасалған
шыныаяқ
Жарқырау тудыруы мүмкін. Қысқа толқынды пеште пайдалану
үшін арнайы жарамды ыдыстарды ғана пайдалану керек.
Металл ыдыс немесе
металл шеңбері бар ыдыс
Металл қысқа толқындардың энергиясын қалқалайды. Металл
шеңбері ұшқын шашыратуы мүмкін.
Металл бұрауыштар Тағамды әзірлеу/қыздыру кезінде ұшқын тудыруы мүмкін,
сондай-ақ қаптаманың өртенуін тудыруы мүмкін.
Қағаз қапшықтар Қысқа толқынды пеште жанып кетуі мүмкін.
Сабын Сабын еріп кетуі мүмкін және қысқа толқынды пештің жұмысшы
камерасын ластауы мүмкін
Ағаш Ағаштан жасалған ыдыс құрғап, жарылып және жалындап жанып
кетуі мүмкін
ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ҚҰРАСТЫРУ
Құрылғы төмен температура жағдайларында
сақталса немесе тасымалданса, оны бөлем
температурасында 3 сағаттан кем емес
уақыт бойы ұстау керек.
Пештің жұмысшы камерасынан керек
жарақтары мен қаптама материалды алып
шығу керек.
Қысқа толқынды пештің зақымданған
жерлерінің жоқ екендігін тексеру керек.
Пештің есіктерінің бұзылмағандығына аса
назар аудару керек. Егер де сіз белгілі бір
ақауларды тапсаңыз онда қысқа толқынды
пешті орнатпау керек және қысқа толқынды
пешті қоспаған жөн.
Қорғанысты жабын
Корпус: Егер де корпусында қорғанысты
қабат болса, оны корпустың бетінен алып
тастау керек.
Магнетронды қорғау үшін қызмет ететін
АЖЖ-толқындарының (5) шығатын
орнындағы жұмысшы камера ішіндегі
ашық-сұр слюдалық пластинаны алып
тастамау керек.
Шыны тұғырықты орнату
1. Пернені (8) басып, пеш есігін (2) ашыңыз.
2. Жұмысшы камераның түбінде орналасқан
саңылауға шыны тұғырықтың таянышын (3)
орнату керек.
3. Шыны табақты (4) тіреуішке (3) ұқыпты
орнатыңыз. Шыны тұғырықты төменгі бөлігін
жоғарыға бағыттап орналастырмау керек.
Ескерту:
Пеш жұмыс істеп тұрған уақытта шыны
тұғырықтың (4) айналуына кедергі
келтірмеу керек.
Өнімдерді дайындау үшін әрқашан да
шыны тұғырықты (4), және таянышын (3)
пайдалану керек.
Азық-түлікті дайындауға арналған
ыдысты әрқашан тек шыны табаққа (4)
орнату қажет.
Пеш жұмыс істеп тұрған уақытта шыны
тұғырық (4) сағат тілі бойынша немесе
сағат тіліне қарсы айналуы мүмкін.
Шыны тұғырықта (4) нақыстар немесе
жарықтар пайда болғанда жылдам арада
оны ауыстыру керек.
ПЕШТІ ОРНАТУ
Қысқа толқынды пешті іске қосу алдында
мынаған көз жеткізу керек: оның жұмысшы
қысымы мен тұтынылатын қуаты электр
желісінің шамаларына сәйкес келуі керек.
Берік түрде жерге тұйықталған электр
розеткасына қысқа толқынды пешті қосу
керек.
Пештің салмағы мен онда дайындалатын
өнімдердің салмаған ұстап тұруға қабілетті
қатты тегіс жерге қысқа толқынды пешті
орналастыру керек.
Температурасы жоғары және ылғалдығы
жоғары орындарға және сонымен қатар
жылдам жанатын заттардың жанына пешті
орнатпау керек.
Пешті балалардың қолдары жетпейтін
жерлерге орналастыру керек.
IM VT-2452.indd 28 28.12.2016 11:39:01