Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [37/56]
37
УКРАЇНЬСКА
Маркування перетину дротів мережевого
шнура мікрохвильової печі і маркування на
мережевому шнурі подовжувача повинні
збігатися.
Мережевий шнур подовжувача не має
звисати з країв столу, де за нього можуть
потягнути діти, і він має бути прокладе-
ний таким чином, щоб виключити ходіння
по ньому.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРИГОТУВАННЯ
ПРОДУКТIВ В НВЧ-ПЕЧАХ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед розігріванням
або приготуванням продуктів в герметич-
ній або вакуумній упаковці не забудьте
розкрити її. В іншому випадку в упаков-
ці створиться тиск, який може розірвати
упаковку.
Забороняється готувати і розігрівати в
мікрохвильовій печі яйця в шкаралупі
і яйця, зварені на твердо, оскільки вони
можуть вибухнути із-за підвищення вну-
трішнього тиску.
Перед приготуванням товсту шкірку про-
дуктів (наприклад, картоплі, кабачків або
яблук) необхідно проколоти в декількох
місцях.
Пляшечки для годування дитини й банки з
дитячим харчуванням варто поміщати в піч
без кришок і сосок. Вміст потрібно перемі-
шувати або періодично струшувати. Перед
годуванням необхідно перевірити темпера-
туру вмісту, щоб не допустити опіків.
При приготуванні бекону не кладіть його
безпосередньо на скляний піддон, місце-
вий перегрів скляного піддону може при-
вести до появи в ньому тріщин.
Під час приготування використовуйте посуд,
призначений для мікрохвильових печей,
встановивши його на скляний піддон.
Для рівномірного прогріву продуктів роз-
міщуйте більш товсті шматки продуктів
ближче до країв посуду.
Стежте за тривалістю приготування про-
дуктів. Установіть найменшу тривалість
приготування продуктів, при необхідності
можна збільшити тривалість приготування.
Не перевищуйте тривалість приготу-
вання продуктів, це може призвести до їх
займання.
Готуйте продукти під кришкою, придатною
для використання в мікрохвильових печах.
Кришка запобіжить розбризкуванню соку
або жиру і допоможе продуктам готува-
тися рівномірно. Забороняється смажити
продукти у мікрохвильовій печі без вико-
ристання спеціального посуду та захисної
кришки.
Для прискорення процесу приготування
один раз переверніть продукти швидкого
приготування, наприклад, гамбургери.
Великі шматки м’яса слід перевертати в
процесі приготування як мінімум двічі.
В процесі приготування перемішуйте про-
дукти, переміщаючи їх зверху вниз і від
центру до країв посуду.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ
У даному пристрої можна використовувати
тільки той посуд, що призначений для мікро-
хвильових печей.
Ідеальний матеріал посуду для мікрохви-
льових печей має бути «прозорим» для
мікрохвиль, це дозволяє енергії мікрохвиль
проходити через посуд і розігрівати про-
дукти.
Мікрохвилі не можуть проникати крізь
метал, тому використовувати в НВЧ-печі
металевий посуд або блюда з металевою
обробкою забороняється.
Не можна поміщати в піч предмети, виго-
товлені з повторно використовуваного
паперу, так як вона може містити вкра-
плення металу, які можуть стати причиною
загоряння упаковки.
Круглі і овальні блюда переважні для вико-
ристання в мікрохвильовій печі, ніж пря-
мокутні.
Не використовуйте посуд з відколами і трі-
щинами.
ПЕРЕВІРКА ПОСУДУ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ У НВЧ-ПЕЧІ
Установіть випробовуваний посуд в робочу
камеру печі (наприклад, тарілку), поставте
на неї скляний стакан з холодною водою.
Увімкніть мікрохвильову піч на макси-
мальну потужність і встановіть тривалість
роботи не більш 1 хвилини.
Обережно торкніться випробовуваного
посуду, якщо посуд нагрівся, а вода у
склянці холодна, то використовувати такий
посуд для приготування продуктів у мікро-
хвильовій печі не можна.
Уникайте перевищення тривалості випро-
бування більш 1 хвилини.
IM VT-2452.indd 37 28.12.2016 11:39:02