Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [51/56]
51
КЫРГЫЗ
аралыкты, үстү жагында 30 см кем эмес бош
аралыкты калтырып орнотуңуз.
Мештин түп жагынан таяныч буттарын
албаңыз.
Мештин аба тешиктерин жаппаңыз.
Теле- жана радиосигналдарга тоскоолдук
кылбоо үчүн микротолкундук мешти
телевизор жана радио кабылдагычтан алыс
жерде орнотуу зарыл.
ЭСКЕРТҮҮ:
Ээсинин кесири менен микротолкундуу
меш бузулуп калган учурларда ээси акысыз
гарантиялык тейлөө жана оңдотуу укугун жоготот.
МЕШТИ КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Кезектеги сааты коюу
Микротолкундуу мешти электр тармака
кошкондо үн сигналы чыгып, дисплейде (6) «
1:01» символдор пайда болот.
Сиз «1:00» «12:59» диапазондогу саатты
койсоңуз болот;
Мисалы: «10:12» саатты коюу.
«Саат» (17) баскычты, андан кийин «Стоп»
(16) баскычын басыңыз, дисплей (6) « :
көрсөтөт.
Цифралуу баскычтар (13) аркылуу «10, 12»
таңдаңыз.
«Саат» (17) баскычын басыңыз, дисплейдеги
(6) бөлгүч чекиттер (22) күйүп-өчүп турат.
Эскертүү:
Маалыматты сактап койбосоңуз
акыркы жолу баскычты баскандан 20
секунд мөөнөтүнөн кийин саат мурунку
көрсөткүчтөргө которулат.
Саатты тууралып турганда сиз (16)
«Стоп» баскычын бассаңыз, саат мурунку
көрсөткүчтөргө которулат.
Тамак даярдаган учурда саатты кароо
үчүн (17) «Саат» баскычын басыңыз.
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШТЕ ТАМАК
ДАЯРДОО
Микротолкундуу мештин кубаттуулук деңгээлин
жана азыктарды бышыруу мөөнөтүн таңдаңыз.
Мисалы: Мешти 80% кубаттуулугу менен 10
мүтөткө коюу, ошол үчүн төмөнкү кадамдарды
жасаңыз:
Баскычты (8) басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
(19) «Кубаттуулук» баскычын басыңыз, анда
дисплейде (6) «Р 10» 100% кубаттуулугу
жана (27) пиктограммасы пайда болот.
Кубаттуулугун «Р 80% деңгээлине коюу
үчүн «8» цифралуу баскычын (13) басыңыз.
(9) «Мөөнөт» баскычын басып, цифралуу
баскычтар (13) менен «10 : 00» бышыруу
мөөнөтүн коюңуз.
Тамак даярдоону баштоо үчүн (15) «Старт»
баскычын басыңыз.
Меш иштеп турган учурда дисплейде (6)
калган мөөнөтү көрстүлүп, (27) менен (25)
пиктограммалар күйөт.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө меш
өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде (6)
«End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч кандай
аракеттер жасалбай турса 2 мүнөттөн кийин
кайрадан үн сигналдар чыгат.
Кубаттулукту таңдоо таблицасы
Цифралуу
баскычтар
Дисплейдеги
белгилер
Мештин
кубаттуулугу
1 Р 1 10%
2 Р 2 20%
3 Р 3 30%
4 Р 4 40%
5 Р 5 50%
6 Р 6 60%
7 Р 7 70%
8 Р 8 80%
9 Р 9 90%
10 Р 10 100%
Эскертүү: тамак даярдоо программаны
таңдоо мезгилде (16) «Стоп»
баскычы басылса, же 20 сек. Ичинде эч
кандай операциялар жасалбай турса
микротолкундуу мештин белгилери мурунку
абалына келет.
Азыктарды салмагы боюнча эритүү
(8) баскычын басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
(10) «Салмагы боюнча эритүү» баскычын
басыңыз, дисплейде (6) d этти эритүү
символдор жана (21) пиктограммасы пайда
болот, (10) баскычты кайра басып, эритүү
режимдерди таңдаса болот: «d 2» куш
эритүү; «d деңиз азыктарды эритүү.
Цифралык баскычтар (13) аркылуу
азыктардын салмагын таңдаңыз. Салмак
100 2300 г диапазондо болушу зарыл.
IM VT-2452.indd 51 28.12.2016 11:39:03