Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [25/56]
25
ҚазаҚша
таралуын болдырмас үшін есікті жабық
қалдыру керек;
белгілі бір заттарды сақтау үшін пештің
жұмысшы камерасын пайдаланбау керек,
онда қағазды немесе өнімді қалдырмаған
жөн.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
қашықтықтан басқарудың жекелеген
жүйесімен басқару үшін арналмаған.
Ыдысты қысқа толқынды пеште пайдалану
үшін жарамды екендігін алдын ала тексеру
керек.
Дайындалып жатқан өнімнің қызуынан ыдыс
та қатты қызып тұруы мүмкін, сондықтан
асханалық қолғапты немесе тұтқышты
пайдалану керек.
Ыдысты пештен алу кезінде аса мұқият
болған жөн, өйткені ондағы сұйықтық қысқа
толқынды пеште қыздыру біткен соң сыртқа
шыққанда аса тасқынды түрде қайнауы
мүмкін.
Қысқа толқынды пеште қабығы аршылмаған
жұмыртқаны, қатып пісірілген жұмыртқаны
дайындауға және қыздыруға тиым
салынады, өйткені олар ішкі қысымның
жоғарылауы әсерінен жарылып кетуі мүмкін.
Баланы тамақтандыруға арналған
бөтелкелер және бала тағамы бар
құтыларды пешке қақпақсыз және емізіксіз
орналастыру қажет. Мұнда құты ішіндегі
тағамды араластырып және жиі шайқау
керек. Баланы тамақтандыру алдында
күйіп қалмас үшін құты ішіндегі тағамның
температурасын тексеру керек.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында
балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
адамдар болса, онда аса мұқият болу керек.
Жұмыс істеп тұрған кезде балаларға
приборды және желілік шнурды ұстауға
рұқсат бермеңіз.
Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері
төмендетілген тұлғалардың (балаларды
қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе
білімі болмаса, егер олар бақыланбаса
немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап
беретін тұлғамен аспапты пайдалану
туралы нұсқаулықтар берілген болмаса,
аспап олардың пайдалануына арналмаған.
Балалар приборды ойыншық ретінде
пайдаланбас үшін оларды қадағалап
отырыңыз.
Қысқа толқынды пештің корпусындағы
жетлдеткіш саңылауларын жаппау керек.
Желілік шнурды және желілік шнур ашасын
суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа
салмаңыз.
Желілік баудың және желілік баудың
айыртетігінің ыстық беттермен және
жиһаздың үшкір шеттерімен жанасуына жол
бермеңіз.
Электр розеткасынан желілік сымның
айырын ажырату кезінде желілік сымның
өзін емес, желілік сымның айырынан ұстау
керек.
Желілік сымның айырын ылғал қолдармен
ұстамау керек, бұл электр тогынан жаралану
қаупіне апаруы мүмкін.
Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым
салынады. Аспапты өз бетіңізбен
бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар
пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы
құлағаннан кейін аспапты ашалықтан
ажыратыңыз және кепілдеме талоны
мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген
хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-
келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Аспапты бөлмеден тыс қолдануға тыйым
салынады.
Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында
тасымалдаңыз.
Қоршаған ортаны қорғау мақсатында,
аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан
кейін оны тұрмыстық қоқыстармен бірге
тастамаңыз, аспапты кейінгі қайта өңдеу
үшін арнайы пунктке өткізіңіз.
Құрылғыны балалар және мүмкіндігі
шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
ПЕШТІ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚТАР
Микротолқынды пеш жерлендірілуі керек.
Қандайда бір ішкі тұйықталу орын алған кезде
жерге қосу электр тоғының соққысын алу
IM VT-2452.indd 25 28.12.2016 11:39:01