Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [24/56]
24
ҚазаҚша
мұндай ақауларды құзыретті мамандар
жөндегенге дейін пайдаланбау керек!
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қысқа толқынды
энергияның әсерінен қорғанысты
қамтамасыз ететін қақпақты шешумен
байланысты аспапқа жөндеу мен қызмет
көрсету бойынша жұмыстардың барлығын
тек мамандар ғана жасауы керек!
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сұйықтықтар мен өзге
де өнімдерді қаптамасының жарылып кету
қаупін болдырмас үшін жабық ыдыстарда
қыздыруға болмайды!
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дене, жүйке
немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген
тұлғалардың (балаларды қоса) немесе
оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса,
егер олар бақыланбаса немесе олардың
қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен
аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар
берілген болмаса, аспап олардың
пайдалануына арналмаған.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желілік бау бүлінген
кезде оны ауыстыруды кепілдеме талоны
мен vitek.ru сайтында көрсетілген
туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету
орталығында ғана жүзеге асыру керек.
ЕСКЕРТУ: Пештің сыртқы беті пеш жұмыс
істеп тұрғанда қызып тұрады.
ЕСКЕРТУ: Жұмысшы камерасының ішкі
бетінің температурасы құрылғы жұмыс
істеп тұрғанда жоғары болуы мүмкін.
Жиі пешті тазалап отыру керек және ондағы
барлық ас қалдықтарын алып тастау керек.
Пештің дұрыс тазаланбауы салдарынан
оның беті зақымдануы мүмкін, ал бұл
аспаптың қызмет ету мерзімінің қысқаруына
және қауіпті жағдайлардың пайда болуына
әкеледі.
Аспап сыртқы таймермен немесе
қашықтықтан басқарудың жекелеген
жүйесімен басқару үшін арналмаған.
Бұл аспап тұрмыста және осыған ұқсас
жағдайларда ғана пайдалану үшін арналған,
мысалы:
дүкендерде, кеңседе және басқа да
жұмыс мекемелеріндегі қызметкерге
арналған асүй;
жеке қоныс мекендерінде;
уақытша мекен етумен байланысты
мейрамханаларда, қонақ үйлерде;
«керует және таңғы ас» типтегі мекендеу
жағдайы бар мейрамханаларында.
Қысқа толқынды пеш тағамдар мен
сусындарды қыздыру үшін арналған.
Тағамды немесе киімді кептіру және
жылытқыны, шәркейді, губканы, ылғал мата
мен өзге де осы сияқты заттарды қыздырып
алу жағдайлары пештің бұзылуына, ондағы
жалындау мен өрттің шығуына апаруы
мүмкін.
Аспапты шкаф ішіне орналастырмау керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік құрылғыны пайдалануды бастар
алдында аталмыш пайдалану бойынша
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және
анықтамалық материал ретінде пайдалану
мақсатында сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Күйіп қалу, электр тогынан жаралану, өрт,
қысқа толқынды сәуленің таралуын және
денсаулыққа зиян келу жағдайларын
болдырмас үшін мына төменде келтірілген
маңызды қауіпсіздік шараларын сақтау
керек.
Пешті бірінші рет қосу алдында электр
желісіндегі қысымның осы құрылғының
корпусында көрсетілген қысымға сәйкес
келетіндігіне көз жеткізу керек.
Қысқа толқынды пешті осы нұсқаулықта
баяндалғандай тікелей өзінің мақсаты
бойынша пайдалану керек.
Қысқа толқынды пеш тағамды дайындау
және дайын тағамдарды қыздыру үшін
арналған.
Пешті тағамсыз қоспау керек.
Пештің жұмысшы камерасында жану қаупін
болдырмас үшін:
пластик немесе қағаз қаптамаға салынған
тағамдарды қыздыру кезінде оның
қаптамасының жанып кетуін болдырмас
үшін қыздыру процесін қадағалап отыру
керек;
пешке қағаз немесе пластик қапшықтарды
орналастыру алдында ондағы сымды
бұрауыштарды (бекіткіштерін) алып
тастау керек;
Егер де пештің ішінде жану жағдайы
болса, онда пешті электр желісінен
ажыратып, өшіру керек және жалынның
IM VT-2452.indd 24 28.12.2016 11:39:01