Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [50/56]
50
КЫРГЫЗ
Микротолкундуу мештин ичинде колдонгонго ылайык болбогон материал жана идиштер
Алюминий подностор
жана фольга
Фольга жана алюминий подностор учкун пайда болгонуна алып
келиши мүмкүн. Микротолкундуу меште колдонгонго ылайык
идиштерди колдонуңуз.
Металл туткасы бар
картон чынысы
Металл туткасы бар картон чынысы учкун пайда болуусуна алып
келиши мүмкүн. Микротолкундуу меште колдонгонго ылайык
идиштерди колдонуңуз.
Металл идиштер жана
метал жээги бар идиштер
Металл микротолкундардын энергиясын экрандатат. Метал жээги
учкун пайда болгонуна алып келиши мүмкүн.
Металл бекитмелер Метал бекитмелер тамакты даярдоо/жылытуу мезгилинде учкун
пайда болууга же таңгактын өрттөнүүсүнө алып келиши мүмкүн.
Кагаз баштыктар Кагаз баштыктар микротолкундуу мештин ичинде өрттөнүүгө алып
келиши мүмкүн.
Самын Самын эрип, микротолкундуу мештин иштөө камерасын булгашы
мүмкүн.
Жыгач Жыгачтан идиш кургап, жарылып, өрттөнүп кетиши мүмкүн.
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШТИ КУРАШТЫРУУ
Микротолкундуу мешти төмөндөгөн
температурада сактоодон же кыш
шартында транспорттоодон кийин
аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй
температурасында таңгактан чыгарып
сактоодон кийин гана иштетсе болот.
Мештин иштөө камерасынан таңгак
материалдарды жана аксессуарларды
чыгарыңыз.
–Микротолкундуу мештин бузулуулары
жок болгонун текшерип алыңыз. Эшигинин
абалына өзгөчө көңүл буруңуз. Ар кандай
бузулууларды тапсаңыз, мешти орнотпой,
иштетпеңиз.
Коргоо катмары
Корпус: Корпустун үстүндө коргоо пленкасы
бар болсо, аны корпустан алып салыңыз.
Иштөө камеранын ичиндеги
микротолкундар чыгуучу жеринде (5)
жайгашкан магнетронду коргоого арналган
боз слюда пластинасын ажыратпаңыз.
Айнек табакты орнотуу
1. Баскычты (8) басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз.
2. Айнек табактын таянычын (3) иштөө
камерасынын түбүндөгү чуңкурга орнотуңуз.
3. Айнек табакты (4) таянычтын (3) үстүнө
акырындык менен орнотуңуз. Айнек табагын
алдынкы жагын үстүгө каратып эч качан
орнотпоңуз.
Эскертүү:
Меш иштеп турганда айнек табактын (4)
айлануусуна тоскоолдук кылбаңыз.
Тамак даярдаганда ар дайым айнек табакты
(4) таянычы (3) менен колдонуңуз.
Азыктарды жана тамак жасоо идишти айнек
табактын (4) үстүнө гана орнотуу зарыл.
Меш иштеген учурда айнек табак (4)
саат жебесинин тарабы боюнча же саат
жебесинин тарабына каршы айлануу мүмкүн.
Айнек табактын (4) бети чагылып же
жарылып калса, аны токтоосуз алмаштырып
алыңыз.
МЕШТИ ОРНОТУУ
Микротолкундуу мешти туташтыруунун
алдында шаймандын иштөөчү чыңалуусу
электр тармагынын чыңалуусуна ылайык
болгонун текшерип алыңыз.
Микротолкундуу мешти ишенимдүү
жердетүү контакты бар розеткасына
туташтырыңыз.
Микротолкундуу мешти анын ичинде
даярдала турган тамактардын максималдуу
салмагы менен мештин салмагын көтөрө
алган катуу тегиз беттин үстүнө орнотуңуз.
Мешти нымдуулугу жана температурасы
жогору болгон жана жалбырт этип күйүп
кетме нерселердин жанында орнотпоңуз.
Мешти балдардын колу жетпеген жерлерде
орнотуңуз.
Мештин арткы жана каптал жактары
менен дубалдын арасында 20 см кем эмес
IM VT-2452.indd 50 28.12.2016 11:39:02