Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [53/56]
53
КЫРГЫЗ
Даярдону баштоо убактысын коюу
Мисалы: Даярдоону саат « 2 : 12» баштоо, ал
үчүн төмөнкүдөгү кадамдарды жасаңыз:
(8) баскычын басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
Саат тура коюлганын текшерип алыңыз.
(14) «Коюу» баскычын басыңыз, анда
дисплейде « : символдор менен (23)
пиктограммасы пайда болот.
Цифралуу баскычтар (13) менен «2 : 12»
даярдоонун баштоо убактысын коюңуз.
Азыктарды даярдоо кубаттуулугу менен
мөөнөтүн коюңуз «Тамак даярдоо» бөлүгүн
караңыз».
(15) «Старт» баскычын басыңыз, анда
дисплейде кезектеги убакт көрсөтүлөт, (23)
пиктограммасы күйүп-өчүп турат.
Даярдоо процесси кезектеги саат коюлган
убакыт менен дал келгенде башталат,
ошондо үн сигналдар чыгат. Дисплейде (6)
даярдоонун калган мөөнөтү көрсөтүлүп,
иштөө режимдерге ылайык пиктограммалар
күйөт.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө меш
өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде (6)
«End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч кандай
аракеттер жасалбай турса 2 мүнөттөн кийин
кайрадан үн сигналдар чыгат.
Коюлган даярдоону баштоо убактысын (14)
«Коюу» баскычын басып текшерсе болот,
даярдоону баштоо убактысы дисплейде (6)
5 секунданын ичинде күйөт.
Блокировкалоо функциясы
Блокировкалоо: (16) «Стоп» баскычын 3
секунданын ичинде басып кармаңыз, үн
сигналы чыгып, дисплейде (6) пиктограммасы
(24) пайда болот.
Блокировканы чечүү: Блокировкалоо
режиминде (16) «Стоп» баскычын 3 секунданын
ичинде басып кармаңыз, үн сигналы чыгып,
дисплейде пиктограммасы (24) өчөт.
Коюлган режимдерди текшерүү
Бир этаптуу даярдоо режиминде (19)
«Кубаттуулук» баскычын басыңыз,
дисплейде (6) коюлган даярдоонун
кубаттуулугу 5 секунданын ичинде
көрсөтүлүп турат.
Коюлган даярдоону баштоо убактысын (14)
«Коюу» баскычын басып текшерсе болот,
даярдоону баштоо убактысы дисплейде (6)
5 секунданын ичинде көрсөтүлүп турат.
Бир этаптуу даярдоо режиминде кезектеги
саатты кароо үчүн (17) «Саат» баскычын
басыңыз, саат дисплейде (6) 5 секунданын
ичинде көрсөтүлөт.
Дисплейдеги көрсөтүүлөр
Күтүү режиминде дисплейде (6) кезектеги
саат көрсөтүлөт, бөлгүч чекиттер (15) күйүп-
өчүп турат.
Азыктарды даярдоо программаларды
коулуп турган режиминде дисплейде (6)
ылайыктуу белгилер жана пиктограммалар
көрсөтүлөт.
Иштеген учурда дисплейде (6) даярдоонун
калган мөөнөтү менен иштөө режимдердин
пиктограммасы көрсөтүлөт.
Үн сигналдары
Башкаруу панелдеги (7) баскычтарды
басканы ар дайым үн сигналы менен
белгиленет.
Программа бүткөндө үн сигналы чыгат.
Маалымат туура эмес таңдалганда эки үн
сигналы чыгат.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО
Аспапты мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
Мешти керектүү түрдө карабаганы аспаптын
иштөөсүнө терс таасирин келтирип, анын
беттеринин эскирүүсүнө, колдонуучуга
зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
Тазалоонун алдында мешти өчүрүп,
кубаттануу сайгычын розеткадан суруңуз.
Башкаруу панелине сууну тийгизбей, аны
жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен
сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
Мештин иштөө камерасын тазалыкта
сактаңыз. Мештин беттеринде азыктардын
калдыктары же тамчылары калса, аларды
нымдуу чүпүрөк менен тазалаңыз.
Иштөө камерасы өтө кирденгенде жумшак
жуучу каражатты колдонсо болот.
Мештин ички жана сырткы беттеринде
абразивдүү жуучу каражаттарды жана
сым щеткаларды колдонбоңуз. Суу же
жуучу каражат мештин капкагында жана
корпусундагы аба жана буу чыгуучу
тешиктерге кирбегенин байкап туруңуз.
Аммиак негизиндеги жуучу каражаттарды
колдонууга тыюу салынат.
IM VT-2452.indd 53 28.12.2016 11:39:03