Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [46/56]
46
КЫРГЫЗ
болгондо компетенттүү адис бузулуну
жоюуга чейин мешти иштетпеңиз!
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Микротолкундуу
энергиянын таасиринен коргонууну
камсыз кылган капкактардын чечүүсүнө
байланышкан аспапты тейлөө жана оңдоо
иштерди адистер гана жүргүзүү зарыл!
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Суюктуктардын жана
башка азыктардын таңгагы жарылбоо үчүн
аларды жабык идиште жылытууга тыюу
салынат!
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Бул шайман
дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан
жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде
балдар да) адамдар же колдонуу боюнча
тажрыйбасы же билими жок болгон
адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна
жооптууу адам аларды көзөмөлдөп же
инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн
ылайыкташтырылбаган.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Электр шнуру бузулуп
калса, аны кепилдик талонундагы же
vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген
автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө
борборлорунда гана алмаштыруу зарыл.
ЭСКЕРТҮҮ: Меш иштеп турган кезде анын
сырткы беттери ысыйт.
ЭСКЕРТҮҮ: Аспап иштеп турган кезде иштөө
камерасынын температурасы жогору
болушу мүмкүн.
Мешти мезгилдүү түрдө тазалап,
азыктардын калдыктарын кетириши зарыл.
Мештин тазалыгы канаатандыруу эмес
болгону беттеринин бузулушуна алып
келиши мүмкүн, бул аспаптын кызмат
мөөнөтүн кыскартып коркунучтуу жагдайга
алып келиши мүмкүн.
Аспап тышкы таймер менен же бөлөк
аралыктан башкаруу система аркылуу
иштетүүгө ылайыкташтырылбаган.
Ушул аспап турмуш-тиричилик жана алар
сыяктуу имараттарда колдонууга арналган,
алардын ичинде:
дүкөндөгү кызматчылар үчүн ашканалар,
офистер жана башка кызматтык
бөлмөлөр;
усадьбалар;
мейманканалар, мотелдер жана башка
турак жай имараттар;
«керебет жана эртең мененки тамак»
түрүндөгү шарттары бар мейманканалар.
Микротолкундуу меш азыктарды жана
суусундуктарды жылытууга арналган.
Азыктарды же кийимди кургатуу,
грелкаларды, бут кийимди, сүлгүлөрдү,
нымдуу кездемени ж.б. бул сыяктуу
буюмдарды жылытканы бузулуу, жалындатуу
же өрт коркунучуна алып келиши мүмкүн.
Аспап шкафтын ичинде орнотулбоо зарыл.
КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ
Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул
колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнуп, аны
маалымат катары сактап алыңыз.
Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул
колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.
Шайманды туура эмес пайдалануу анын
бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун
мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
Күйүк, ток уруу, өрт, микротолкундуу
нурдануунун таасири, ден-соолукка зяын
келтирүүдөн сакталуу үчүн төмөнкүдөгү
эң маанилүү коопсуздук чараларды сактоо
зарыл.
Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу
электр тармагынын чыңалуусуна ылайык
болгонун текшерип алыңыз.
Микротолкундуу мешти тике дайындоо
боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга
ылайыктуу колдонуңуз.
Микротолкундуу меш тамак бышырууга
жана даяр тамакты жылытууга арналган.
Азыктары жок мешти иштетпеңиз.
Иштөө камерасында жалындатуу коркунучту
жоюу үчүн коопсуздук чараларын сактаңыз:
пластик же кагаз таңгактагы тамакты
жылытканда таңгактын өрттөнүүсүнө жол
бербөө үчүн жылытуу процессине көз
салыңыз;
мештин ичине кагаз же пластик
баштыктарды салуунун алдында алардан
зым бекитмелерди (фиксаторлорду) алып
салыңыз;
мештин ичинде жалын пайда болсо, аны
токтоосуз өчүрүп, электр тармагынан суруп,
өрт таралып кетпөө үчүн эшикти жабык
бойдон калтырыңыз;
мештин иштөө камерасын ар кандай
буюмдарды сактоо үчүн колдонбоңуз, анын
ичинде кагазды же азыктарды калтырбаңыз.
Аспап тышкы таймер менен же бөлөк
аралыктан башкаруу система аркылуу
иштетүүгө ылайыкташтырылбаган.
Идиштерди микротолкундуу мештердин
ичинде колдонууга ылайыктуу болгонун
алдын ала текшерип туруңуз.
IM VT-2452.indd 46 28.12.2016 11:39:02