Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [54/56]
54
КЫРГЫЗ
Тышкы беттерди таза, бир аз нымдуу
чүпүрөк менен сүртүңүз.
Мештин эшиги ар дайым таза болушу зарыл.
Эшик менен алдынкы панель ортосунда
күкүм жана азык калдыктары топтолбогонун
байкап туруңуз, ал эшиктин нормалдуу
жабылганына тоскоолдук кылат.
Меш корпусундагы муздатуу үчүн аба
кирүүчү вентиляциялоо тешиктерин
мезгилдүү түрдө чаң жана кирден тазалап
туруңуз.
Айнек табакты таянычы менен мезгилдүү
түрдө чыгарып тазалап туруңуз, иштөө
камерасынын түбүн сүртүңүз.
Айнек табакты, таянычын нейтралдуу жуучу
каражат кошулган жылуу сууга жууңуз.
Бул бөлүктөрдү тазалоо үчүн идиш жуучу
аспапты колдонсоңуз болот.
Ысыган айнек табагын муздак сууга
салбаңыз: температуралар өтө
айырмаланганынан табак жарылып калышы
мүмкүн.
БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЖОЛДОРУ
Микротолкундуу меш теле-
жана радиосигналдарды алууга
тоскоолдук кылат
Микротолкундуу меш иштеген учурда теле- жана
радиосигналдарды алууга тоскоолдуктар пайда болуу
мүмкүн. Ошондой эле тоскоолдуктар миксер, чан соргуч,
фен катары майда электршаймандар иштегенде да пайда
болот. Бул нормалдуу көрүнүч
Жарыгы күңүрт болгону Микротолкундуу нурдануунун кубаттуулугунун төмөн
деңгээли коюлган болсо, иштөө камерасынын жарыгы да
төмөн болушу мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш.
Эшигинде буу топтолуу,
вентиляциялоо тешиктеринен
ысык аба чыгуу
Азыктарды даярдаганда алардан буу чыгышы мүмкүн.
Буунун көбүтчөсү вентиляция тешиктеринен чыгат, бирок кээ
бир бөлүгү эшиктин ички бетинде топтолушу мүмкүн. Бул
нормалдуу көрүнүш.
Микротолкундуу меш ичине
азыктар салынбаганда
иштетилген
Микротолкундуу мешти азыктарды салбай кыска мөөнөткө
иштеткени бузулууларга келтирбейт. Мешти иштеткенден
мурун ар дайым ичинде азыктар бар болгонун текшериңиз.
Бузулууларды жоюу
Бузулуу Мумкун себеби Жоюу жолу
Меш иштебейт Электр шнурунун
сайгычы розеткасына
толугу менен кирген жок
Сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
Он секундадан кийин сайгычты кайра
розеткага сайыңыз.
Розетканын бузулуусу Башка электр шайманды ушул
розеткага сайып текшерип көрүңүз
Азыктар жылыбайт Эшик бекем жабылган
жок
Эшикти бекем жабыңыз
Меш иштегенде айнек
табагы башкача дүрүлөөнү
жаратат
Иштөө камерасынын
түпку жагы же айнек
табактын таянычы
булганды
Айнек табагын, таянычын жана иштөө
камеранын түбүн жууңуз
Техникалык параметрлери жана мүнөздөмөсү
Эксплуатациялоо шарттары:
Аба температурасы +10°С менен +35°С арасында
Абанын салыштырмалуу нымдуулугу 35 80%
Атмосфералык басымы 86 106 кПа (650 – 800 ммрт.ст).
IM VT-2452.indd 54 28.12.2016 11:39:03