Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [48/56]
48
КЫРГЫЗ
Электр шнуру чачышып калбоо үчүн
микротолкундуу меш кыска электр шнуру
менен жабдылган.
Узарткычты колдонуу керек болгондо
кубаттануу сайгычында, электр
розеткасында жердетүү контакты бар үч
сымдуу узарткычтарды гана колдонуңуз.
Микротолкундуу мештин электр шнурунун
сымдарынын кесилиш белгилери
узарткычтын электр шнурунун белгилери
менен бирдей болуу зарыл.
Узарткычтын электр шнуру балдар тартып
алуудай столдун кырынан арта салаңдап
турбай, анын үстүнө басуунун мүмкүнчүлүгүн
бербегендей салынышы зарыл.
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШТИН ИЧИНДЕ
ТАМАК-АШТЫ БЫШЫРУУНУН ЖАЛПЫ
ЭРЕЖЕЛЕРИ
ЭСКЕРТҮҮ: Герметикалык же вауумдук
таңгактагы азыктарды жылытуунун же
бышыруунун алдында таңгакты ачууну
унутпаңыз. Антпесеңиз, таңгактын
ичинде пайда болгон басым таңгакты
жарып салуу мүмкүн болот.
Кабыгы бар жана абдан бышырылган
жумурткаларды микротолкундуу мештин
ичинде бышыруу же жылытууга тыюу
салынат, себеби алар ички басымы
жогорулагандан жарылып кетиши
мүмкүн.
Бышыруунун алдында азыктардын
(мисалы үчүн, картөшкө, кабачок же
алманын) калың кабыгын бир нече
жеринде тешип салыңыз.
Наристелерди азыктандыруу бөтөлкөлөрдү
жана балдар тамактарын микротолкундуу
мешке капкагы же упчусу жок салуу
керек. Алардын ичиндеги тамак-ашты
аралаштырып же мезгил-мезгили менен
силкип туруу зарыл. Күйүк болбоо үчүн
баланы тамактандыруунун алдында
бөтөлкөдөгү же банкадагы тамак-аштын
температурасын текшерүү зарыл.
Беконду даярдаганда аны мештин айнек
табагына салбаңыз, табакты жергиликтүү
ысытуу анда жарыктар пайда болууга
келтирүү мүмкүн.
Тамакты даярдаган учурда микротолкундуу
мештерде колдонгонго ылайыкташтырылган
идиштерди колдонуп, аларды айнек
табактын үстүнө коюңуз.
Тамакты текши жылытуу үчүн калыңыраак
кесимдерин идиштин чет жагына жакын
салыңыз.
Тамактын бышыруу мөөнөтүн сактаңыз.
Азыктардын эң кыска бышыруу мөөнөтүн
таңдаңыз, керек болсо бышыруу мөөнөтүн
узартсаңыз болот.
Азыктарды бышыруу мөөнөтүнөн ашык
бышырбаңыз, бул алардын өрттөнүүсүнө
келтирүү мүмкүн.
Азыктарды микротолкундуу мештин ичинде
колдонгонго ылайык капкактын астында
бышырыңыз. Капкак суунун же майдын
чачыраганына жол бербей, азыктардын
текши бышканына жардам берет. Азыктарды
микротолкундуу меште ылайыкташтырылган
идиши жана коргоо капкагы жокто куурууга
тыюу салынат.
Бышыруу процессин ылдамдатуу үчүн тез
бышкан тамактарды, мисалы, гамбургерди,
бир жолу оодарып алыңыз. Эттин чоң
кесимдерин даярдоо процессинде эки
жолудан кем эмес оодаруу зарыл.
Бышыруу процессинде тамактарды үстүнөн
асты тарабына жана ортосунан чеке
тарабына аралаштырыңыз.
ИДИШТИ ТАҢДОО БОЮНЧА
РЕКОМЕНДАЦИЯЛАР
Ушул аспапта микротолкундуу мештерге
ылайыкташтырылган идишти гана колдонсо
болот.
Микротолкундуу мештер үчүн идиштин
үлгүлүү материалы микротолкундар
үчүн «тунук» болуу зарыл, бул
микротолкундардын энергиясына идиштен
өтуп тамакты жылытууга мумкунчүлүк
берет.
Микротолкундар металлдан өтпөйт,
ошол себептен металлдан жасалган же
металл менен жасалгаланган идиштерди
микротолкундуу меште колдонууга тыюу
салынат.
Кайра иштетилген кагаздан жасалган
нерселерди мешке салууга тыюу салынат,
анткени ушундай кагаздын ичинде металлдын
майда бөлүктөрү болушу мумкун, бул
таңгактын өрттөнүүсүтө алып келиши мүмкүн.
Меште колдонуу үчүн тик бурчтук табактарга
карата тегерек же узунча тегерек табактар
артыгыраак.
Чагылган же жарыгы бар идишти
колдонбоңуз.
IM VT-2452.indd 48 28.12.2016 11:39:02