Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [11/65]
2120
10 Frågor?
Om du behöver mer information om din
toalett, vänligen besök vår webbsida:
www.thetford.eu. Om du fortfarande har
fler frågor, ta kontakt med vår
kundtjänstavdelning i ert hemland eller
på er semesterort (se adresserna på
baksidan).
r korrekt och snabb support,
rkra dig om att ha all relevant
information om produkttypen nära
till hands (se sista sidan).
Reservdelar
Thetford originalreservdelar finns
tillgängliga hos din återförsäljare
eller hos ett auktoriserat Thetford
servicecenter.
Vanliga frågor
Vad behöver jag göra när avfallstankens
nivåindikator inte fungerar? Kontrollera
om flottören i avfallstanken fortfarande
är på sin plats eller om smuts hindrar
dess funktion.
Vad ska jag göra om skivan inte går att
öppna? Efter bilfärd kan det uppstå
övertryck i tanken. Skruva av locket på
tömningsröret och dra skivhandtaget
sakta i sidled.
11 Garanti
Thetford BV erbjuder en trrsgaranti för
slutanvändare av deras portabla
toaletter. Vid felfunktion inom
garantiperioden, byter Thetford ut eller
reparerar produkten efter eget
gottfinnande.
1. För att lägga fram ett ersättningskrav
under denna garanti, ska användaren
lämna in produkten till försäljningsstället
eller till ett auktoriserat Thetford
servicecenter (www.thetford.eu).
Fordran kommer där att bedömas.
2. Komponenter som bytts ut vid
reparation under garantin blir Thetfords
egendom.
3. Denna garanti inverkar inte på gällande
konsumentskyddslagar.
4. Garantikrav som faller inom någon
av följande kategorier kommer inte att
accepteras • produkten har använts
på olämpligt sätt eller instruktionerna i
handboken inte har följts (till exempel,
felaktig användning av tillsatsmedel),
• om det har gjorts ändringar på
produkten, • produktkoden eller
serienumret har ändrats, • produkten
har skadats till följd av omständigheter
som ligger bortom dess normala
användningssyfte.
5. Underlåtenhet att använda Thetfords
produkter för vård av din Thetford-toalett
kan leda till skada, som inte täcks av
denna garanti.
Thetford ansvarar inte för eventuell
förlust och/eller skada som orsakats
direkt eller indirekt av användning av
toaletten.
Thetford ansvarar inte för tryckfel och
rbehåller sig rätten att göra ändringar i
produktspecifikationer utan föregående
meddelande.
SE
ES • INSTRUCCIONES DE USO
Cisterna de agua
1 Tapa
2 Asiento
3 Taza del inodoro
4a Bomba de pisn
4b Bomba eléctrica
5 Indicador de nivel de
la cisterna de agua
6 Tapón de llenado
de agua
7 Mango de la guillotina
8 Abrazadera
9 Adaptador del
depósito de agua
Depósito de residuos
10 Canal de vertido
11 Tapón + medidor
12 Apertura de la
guillotina
13 Botón de ventilación
14 Indicador de nivel del
depósito de residuos
15 Portarrollos de papel
higiénico
16 Junta de sellado
17 Junta del ventilador
Piezas principales
Plato de suelo
Ésta le permitirá fijar
el inodoro al suelo, en
cualquier punto que
desee. Una sencilla
acción libera el inodoro.
Opción para su inodoro
ES