Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [41/65]
8180
11 Záruka
Firma Thetford BV nabízí koncovým uživatelům
jejích přenosných záchodů záruku tři roky.
V případě nesprávné funkce v záruční době
firma Thetford nabídne výměnu nebo opravu
výrobku podle vlastního rozhodnutí.
1. K uplatnění reklamace v rámci záruky musí
uživatel vzít výrobek do místa prodeje nebo
autorizovaného servisního střediska Thetford
Service Centre (www.thetford.eu). Reklamace
zde bude posouzena.
2. Díly vyměněné během opravy v záruce se
stávají majetkem firmy Thetford.
3. Tato záruka nepoškozuje současné zákony na
ochranu spotřebitelů.
4. Záruční reklamace spadající do některé z
následujících kategorií nebudou přijímány:
• pokud byl výrobek nesprávně používán anebo
se nepostupovalo podle pokynů v příručce
(na příklad nesprávné použití přísad); • pokud
byly provedeny změny výrobku; • pokud byla
provedena změna kódu nebo sériového čísla
výrobku; • pokud došlo k poškození robků
okolnostmi mimo běžné použití.
5. Nepoužívání výrobků Thetford k péči o
chod Thetford může způsobit poškození,
které nebude tato záruka pokvat.
Firma Thetford nezodpovídá za žádné ztráty
a/nebo škody způsobené přímo nebo nepřímo
použitím záchodu.
Firma Thetford nezodpovídá za tiskové chyby a vyhrazuje
si právo na změny specifikací výrobků bez předběžného
upozornění.
GR
CZ
GR • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δοχείο νερού έκπλυσης
1 Κάλυμμα
2 Κάθισμα
3 Λεκάνη τουαλέτας
4a Εμβολοφόρος αντλία
4b Ηλεκτρική αντλία
5 Δείκτης στάθμης
δοχείου νερού έκπλυσης
6 Καπάκι πλήρωσης νερού
7 Λαβή λάμας
8 Ασφάλεια
9 Προσαρμογέας
πλήρωσης νερού
Δοχείο συλλογής
αποβλήτων
10 Στόμιο εκροής
11 Πώμα+δοχείο μέτρησης
12 Σύστημα ανοίγματος
λάμας
13 Κουμπί εξαέρωσης
14 Δείκτης στάθμης
δοχείου συλλογής
αποβλήτων
15 Βάση ρολού τουαλέτας
16 Χείλος στεγανοποίησης
17 Στόμιο εξαερισμού
Βάση δαπέδου
Επιτρέπει την προσαρμογή
της τουαλέτας στο δάπεδο,
όπου εσείς επιθυμείτε.
Η τουαλέτα απασφαλίζει με
μια απλή κίνηση.
Προαιρετικό εξάρτημα για την τουαλέτα
Βασικά μέρη