Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [57/65]
113112
Įprastas tualetinis popierius gali
užkimšti šį tualetą. Vietoje įprasto
tualetinio popieriaus naudokite „Aqua
Soft“ tualetinį popierių. Šis tualetinius
popierius yra ypač minkštas, greitai išsiskaido,
neleidžia tualetui užsikimšti ir palengvina
nuotekoms skirto rezervuaro
ištuštinimą. Siekiant užtikrinti,
kad tualetinis popierius visada
po ranka, tualetas turi vietą
skirtą vienam tualetinio
popieriaus ritinėliui.
4 Rezervuaro ištuštinimas
Nuotelaikymui skirtas
rezervuaras
Kada lygio indikatorius tampa raudonas,
privalote ištuštinti nuotekoms skirtą
rezervuarą. Atjunkite nuleidimui skirto
vandens rezervuarą nuo nuotekoms skirto
rezervuaro. Nuvežkite savo nuotekoms skirtą
rezervuarą į patvirtintą atliekų utilizavimo
punktą ir ištuštinkite jį atidarydami išleidimo
angą.
Norėdami išttinti rezervuarą ir drauge
išvengti taškymosi, nukreipkite
išleidimo angą į apačią ir nykščiu paspauskite
bei laikykite nuspaudę išleidimo mygtuką.
Vizualizacijos pateiktos 13-16 iliustracijose,
kurias rasite skiltyje ‘Quick Guide‘.
Jeigu norite ir toliau naudoti savo tualetą
po nuotekų rezervuaro ištuštinimo, vėl
paruoškite nuotekoms skirtą rezervuarą
naudojimui.
Nuleidimui skirto vandens
rezervuaras
Nuleidimo skirto vandens rezervuarą
ištuštinkite tik tuo atveju, jeigu planuojate
ilgam nenaudoti savo tualeto (pavyzdžiui,
žiemą). Iš pradžių pro vandens pripildymo
angą išleiskite iš rezervuaro vandenį, tada iš
pompos išsiurbkite paskutinį likusį vandenį -
taip pilnai ištuštinsite rezervuarą. Nuleidimui
skirto vandens rezervuarą galite ištuštinti tik
įgaliotame atliekų sąvartyne.
Vizualizacijos pateiktos 17-18 iliustracijose,
kurias rasite skiltyje ‘Quick Guide‘.
5 Valymas
Lygiai taip pat kaip ir tualetą namuose,
kilnojamąjį tualetą taip pat svarbu reguliariai
valyti. Tokiu būdu neleisite atsirasti kalcio
nuosėdoms ir užtikrinsite optimalią higieną.
Niekada nešiojamo tualeto valymui
nenaudokite buitinių valiklių. Jie gali
negrįžtamai pažeisti tarpines ir kitas tualeto
detales.
6 Naudojimas žiemą
Jeigu pastatysite tualetą šildomoje vietoje, jį
galite įprastai naudoti ir žiemos metu. Jeigu
vieta, kurioje stovi tualetas, nėra šildoma ir
jeigu yra užšalimo rizika, mes
rekomenduojame ištuštinti tiek nuotekoms
skirtą rezervuarą, tiek nuleidimo vandens
rezervuarą.
1 Įžanga
Sveikinami įsigijus šį nešiojamąjį tualetą! Tai
puikus pasirinkimas. Šis nešiojamas tualetas
yra patogus naudotojui, atitinka aukštus
kokys standartus ir užtikrina visą namų tipo
patogumą.
Prieš pradedant naudoti šį tualetą, iš pradžių
patariame atidžiai perskaityti visas naudojimo
instrukcijas ir laikyti jas saugioje vietoje, jeigu
prireiktų ateityje.
Naujausią naudotojo instrukcijų variantą
rasite interneto svetainėje adresu:
www.thetford.eu
Naudoti simboliai
GERAI
Patarimai
Būtina atkreipti dėme
Pavojus (galima gaminio pažeidimo
arba susižeidimo rizika)
2 Paruošimas naudojimui
Jūsų nešiojamąjį tualetą sudaro dvi
atjungiamos dalys: 21 litro talpos nuotekų
laikymo rezervuaras ir 15 litrų talpos
nuplovimui skirto vandens rezervuaras. Prieš
naudojant tualetą būtina į abu rezervuarus
įpilti tualeto skysčio. Tinkamą dozavimą rasite
nurodytą ant tualeto skysčio pakuotės. Įpylę
tualeto skystį, į nuotekų rezervuarą įpilkite 3
litrus vandens ir iki viršaus pripildykite
nuplovimui skirto vandens rezervuarą.
Jeigu įsigijote tualetą su elektrine pompa,
prieš naudojimą įdėkite šešias baterijas.
Niekada nepilkite tualeto skysčio
tiesiog per sklendę, nes taip galite
pažeisti nuotekų rezervuaro krašto tarpiklį.
Nuotekų rezervuarą pripildykite tik per
išleidžiamąją angą.
Vizualizacijos pateiktos 1-12 iliustracijose,
kurias rasite skiltyje ‘Quick Guide‘.
3 Tualeto naudojimas
Sklendės atidarymas
Tualetą galima naudoti tiek su atidaryta,
tiek su uždaryta sklende. Norėdami atidaryti
sklendę, traukite sklendės rankeną toliau
aprašytu būdu.
Visada po naudojimo pilnai uždarykite sklendę.
Tualeto vandens nuleidimas
Vandenį nuleisite efektyviausiu būdu, jeigu
panaudosite rankinę pompą spustelėdami ją
tris ar keturis kartus ir, tokiu būdu, nuleisite
vandenį trumpa vandens srove. Jeigu įsigijote
tualetą su elektrine pompa, ji suveiks
automatiškai ir vanduo bus nuleidžiamas
keliais trumpais nuplovimais.
LTLT