Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [58/65]
115114
11 Garantija
„Thetford“ BV suteikia savo nešiojamų tualetų
naudotojams trejų metų garantija. Jeigu
garantiniu laikotarpiu atsiranda defektas,
„Thetford“ bendrovė savo nuožiūra pasiūlys
pakeisti jūsų naudojamą tualetą nauju arba
atliks taisymo darbus.
1. Norėdamas pasinaudoti šia garantija,
naudotojas turi pristatyti gaminį į pardavimo
vietą arba įgaliotajam „Thetford“ aptarnavimo
centrui (www.thetford.eu), kur bus įvertintas
pateiktas skundas.
2. Garantiniu laikotarpiu, taisymo darbų
metu pakeistos sudedamosios dalys tampa
Thetford“ bendrovės nuosavybe.
3. Ši garantija nepažeidžia galiojančių
vartotojų apsaugos įstatymų.
4. Garantiniu laikotarpiu nebus priimami
skundai, pateikti dėl gaminio trūkumų, kuriuos
lėmė toliau aprašytos priežastys: • jeigu
naudotojas netinkamai naudojo gaminį arba
jeigu naudotojas nesilaikė vadove pateiktų
naudojimo instrukcijų (pavyzdžiui, netinkamas
tualeto skysčių naudojimas); • jeigu gaminys
buvo modifikuotas ar kitaip pakeistas; • jeigu
buvo pakeistas gaminio kodas arba serijinis
identifikavimo numeris; • jeigu gaminys buvo
pažeistas dėl aplinkybių, kurios nėra būdingos
įprastam gaminio naudojimui.
5. Jeigu savo „Thetford“ tualeto priežiūrai
nenaudosite „Thetford“ gaminių, tai gali lemti
tam tikrus pažeidimus, kuriems nebus taikoma
ši aprašyta garantija.
„Thetford“ bendrovė neprisiims atsakomybės
už jokius praradimus ir/arba žalą, kuriuos
tiesiogiai arba netiesiogiai lėmė tualeto
naudojimas.
„Thetford“ bendrovė neatsakinga už spausdinimo klaidas
ir pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio
specifikacijas.
7 Priežiūra
Siekiant prailginti jūsų tualeto naudojimo
laikotarpį, patariame jums reguliariai atlikti
tualeto priežiūros darbus.
Niekada tarpiniu sutepimui
nenaudokite vazelino arba augalinio
aliejus, priešingu atveju gali atsirasti nuotekų
rezervuaro pralaidumas.
8 Laikymas
Jeigu planuojate nenaudoti tualeto ilgesnį
laiko tarpą, būtina pilnai ištuštinti, išvalyti ir
išdžiovinti visas tualeto dalis. Drauge tai puiki
proga atlikti kitus tualeto priežiūros darbus.
Tualeto laikymo metu patariame sklendę
palikti atvirą, taip išvengsite jos pažeidimo.
Taip pat rekomenduojame atsukti vandens
pripildymo angos dangtelį ir taip vėdinti
nuleidimui skirto vandens rezervuarą. Jeigu
turite tualetą su elektrine pompa, taip pat
išimkite ir baterijas.
9 Utilizavimas
Nešiojamas tualetas yra sukurtas ir pagamintas
iš autos kokybės medžiagų ir komponenčių,
kurie gali būti perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Kai tualetas tampa nebenaudotinu, utilizuokite
jį remdamiesi vietinius produktų utilizavimo
reikalavimus. Nemeskite tualeto į buitines
atliekas. Tinkamas produkto utilizavimas padės
išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir jūsų sveikatai.
10 Turite klausimų?
Jeigu pageidaujate daugiau informacijos apie
šį tualetą, apsilankykite interneto svetainėje
adresu: www.thetford.eu. Jeigu vis tiek
turite klausimų, prašome susisiekti su jūsų
šalyje ar atostogų vietoje veikiančiu klientų
aptarnavimo skyriumi (adresai pateikti ant
instrukcijų knygelės nugarėlės).
Galėsite pasinaudoti greita ir tinkama
pagalba, jeigu pateiksite visą reikalingą
informaciją apie gaminio tipą (remkitės
paskutiniu puslapiu).
Atsarginės dalys
Originalias „Thetford“ atsargines dalis galite
įsigyti iš savo pardavėjo arba įgaliotojo
„Thetford“ aptarnavimo centro.
Dažniausiai užduodami
klausimai
Ką daryti, jeigu neveikia atliekų rezervuaro
lygio indikatorius? Patikrinkite, ar atliekų
rezervuare yra plūdė. Patikrinkite, ar jos
veikimui netrukdo nešvarumai.
Ką daryti, jeigu neatsidaro sklendė?
Po transportavimo bake gali susikaupti per
didelis slėgis. Atsukite išpylimo angos dangtelį
ir lėtai traukite sklendės rankeną į šoną.
LTLT