Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [32/65]
6362
3 Uporaba vašega stranišča
Odpiranje zapore
Stranišče se lahko uporablja z odprto ali zaprto
zaporo. Če želite zaporo odpreti, potegnite
ročko za zaporo kot je opisano v nadaljevanju.
Preverite, da je zapora po uporabi vedno
popolnoma zaprta.
Izplakovanje stranišča
Izplakovanje je najbolj učinkovito, če uporabite
ročno črpalko in izplaknete s tremi ali štirimi
kratkimi curki. Stranišče z elektrno črpalko bo
samodejno izplakovalo v kratkih intervalih.
Običajni toaletni papir lahko zamaši
stranišče. Zato priporočamo uporabo
toaletnega papirja Aqua Soft. Navedeni
toaletni papir je izredno mehek, se hitro
razkroji, preprečuje
zamašitev zračnikov in
poenostavi praznjenje
posode za fekalije. Da je
toaletni papir vedno pri
roki, je stranišču dodan
prostor za zavitek
toaletnega papirja.
4 Praznjenje posode
Posoda za fekalije
Ko kazalec količine fekalij v posodi postane
rdeč, morate izprazniti posodo za fekalije.
Odklopite oz. ločite posodo za izplakovalno
vodo od posode za fekalije. Posodo za fekalije
odnesite na pooblaščeno odlagališče za fekalije
in jo izpraznite skozi tulec za izlivanje.
Da se izognete pljuskanju med
praznjenjem, pritisnite in držite gumb
zračnika s palcem, medtem ko je tulec za
izlivanje obrnjen navzdol.
Za vizualno predstavo glejte slike od 13 do 16
v hitrem vodniku ‘Quick Guide.
Če želite stranišče po praznjenju ponovno
uporabiti, ponovno pripravite posodo za
fekalije.
Posoda za izplakovalno vodo
Posodo za izplakovalno vodo izpraznite le, če
stranišča dalj časa (preko zime) ne nameravate
uporabljati. Posodo za izplakovalno vodo
izpraznite naprej skozi odprtino za polnjenje,
nato irpajte preostalo vodo iz črpalke, da
popolnoma izpraznite posodo za izplakovalno
vodo. Praznjenje je dovoljeno samo na
pooblaščenem odlagališču za odpadke.
Za vizualno predstavo glejte sliki 17 in 18 v
hitrem vodniku ‘Quick Guide’.
1 Uvod
Čestitke ob izboru prenosnega stranišča
Thetford! Opravili ste odličen izbor. To
prenosno stranišče je prijazno za uporabnike,
ustreza visokim standardom kakovosti in vam
nudi vse ugodnosti doma.
Priporočamo, da pred uporabo stranišča, v
celoti preberete priročnik. Shranite ga na varno
mesto za nadaljnjo uporabo.
Zadnjo različico priročnika lahko dobite na
www.thetford.eu
Uporabljeni simboli
V redu
Nasvet
Potrebna posebna previdnost
Pozor (možnost poškodbe izdelka ali
osebne poškodbe)
2 Priprava za uporabo
Vaše prenosno stranišče je sestavljeno iz dveh
ločjivih delov: 21 litrska posoda za fekalije in
15 litrski posoda za izplakovalno vodo. Pred
uporabo stranišča morate v obe posodi dodati
toaletne kemikalije. Na embalaži kemikalije
preverite pravilno doziranje, nato dodajte 3
litre vode v posodo za fekalije in napolnite
posodo za izplakovalno vodo do vrha.
Če imate stranišče z električno črpalko,
vstavite pred uporabo šest baterij.
Toaletnih kemikalij nikoli ne vlivajte
neposredno skozi odprtino z zaporo,
ker to lahko pkoduje tesnilo posode za
fekalije. Posodo za fekalije napolnite le preko
tulca za izlivanje.
Za vizualno predstavo glejte slike od 1 do
12 v hitrem vodniku ‘Quick Guide’.
Podjetje Thetford nudi vrsto proizvodov
za posodo za fekalije (Aqua Kem Blue).
Vsi proizvodi za posodo za
fekalije zadušijo neprijetne
vonjave, spodbujajo razgradnjo
fekalij, zmanjšajo tvorbo plinov,
zaščitijo gibljive dele in prispevajo
k temu, da ostane posoda za
fekalije sveža in čista. Razlike
med značilnimi lastnostmi
posameznih tekočin za posode
za fekalije so opisane na
www.thetford.eu.
Vrste razpoložljivih izdelkov za nego stranča
se lahko razlikujejo glede na državo.
SISI