Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [47/65]
9392
3 Użytkowanie
Otworzyć łopatkę zaworu
Toalety można używać z otwartą lub zamkniętą
łopatką zaworu. W celu otwarcia łopatki należy
pociągnąć rączkę łopatki zgodnie z poniżs
instrukcją.
Po użyciu należy upewnić się, że łopatka
zaworu została szczelnie zamknięta.
Spłukać toale
Najskuteczniejsze spłukanie następuje na
skutek trzech lub czterech krótkich ruchów
pompki ręcznej. Toaleta wyposażona
w pompkę elektryczną spłukuje się
automatycznie po naciśnięciu przycisku.
Zwykły papier toaletowy może
powodować zatory. Należy korzystać z
papieru toaletowego Aqua Soft. Jest on
bardzo miękki, szybko się rozpuszcza,
zapobiega zapychaniu toalety i ułatwia
opróżnianie zbiornika
fekaliów. W celu
zapewnienia stałej
dostępności papieru
toaletowego toaleta
została wyposażona w
pojemnik na jedną rolkę.
4 Opróżnianie zbiornika
Zbiornik fekaliów
Zbiornik fekaliów należy opróżnić, gdy
wskaźnik poziomu nieczystości zmieni kolor
na czerwony. W tym celu należy odłącz
zbiornik czystej wody od zbiornika fekaliów,
a następnie zabrać zbiornik fekaliów do
autoryzowanego punktu odbioru nieczystości i
opróżnić go za pomocą rynienki opróżniającej.
Podczas opróżniania należy trzymać
przycisk odpowietrzania wciśnięty w
celu uniknięcia rozpryskiwania, gdy rynienka
opróżniająca jest skierowana ku dołowi.
Pomoc graficzna jest dostępna na rysunkach
13-16 w ‘Quick Guide’.
Jeżeli po opróżnieniu toaleta ma być dalej
użytkowana, ponownie przygotować
zbiornik fekaliów.
Nasze produkty ekologiczne Aqua Kem
Green i Aqua Rinse (test ISO 11734) są
całkowicie bezpieczne i można
opróżniać je do zbiorników septycznych lub
niewielkich biologicznych oczyszczalni na
polach kempingowych.
Zbiornik czystej wody
Zbiornik czystej wody naly opróżniać tylko
w przypadku długiego okresu nieużytkowania
toalety (na przykład na zimę). Najpierw
należy opróżnić zbiornik za pomocą wlewu
wody, potem usunąć resztki wody z pompki
w celu całkowitego opróżnienia zbiornika.
Opróżnianie jest dozwolone jedynie w
autoryzowanych stacjach odbioru nieczystości.
Pomoc graficzna jest dostępna na rysunkach
17-18 w ‘Quick Guide’.
1 Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu tego modelu toalety
Thetford! Dokonali Państwo znakomitego
wyboru! Ta przenośna toaleta jest łatwa w
ytkowaniu, spnia wysokie normy jakości i
oferuje wygodę na poziomie toalety domowej.
Przed rozpoczęciem korzystania z toalety
sugerujemy zapoznać się z całością instrukcji
obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu,
gdyż może przydać się w przyszłości.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest
dostępna na stronie internetowej
www.thetford.eu
Symbole
OK
Wskazówka
Wymagana szczególna uwaga
Uwaga! (potencjalne ryzyko uszkodzenia
produktu lub odniesienia kontuzji)
2 Przed użyciem
Przenośna toaleta składa się z dwóch
rozłączanych części: zbiornika fekaliów o
pojemności 21 litrów oraz zbiornika czystej
wody o pojemności 15 litrów. Przed pierwszym
yciem toalety koniecznie wlać do obu
zbiorników płyny toaletowe. Sprawdzić
właściwą ilość dodatku na jego opakowaniu,
a następnie wlać 3 litry wody do zbiornika
fekaliów i w całości napełnić zbiornik czystej
wody.
W przypadku toalety z pompką elektrycz
przed użyciem włożyć sześć baterii.
Nie wlewać płynów toaletowych
bezpośrednio przez łopatkę zaworu,
gdyż grozi to uszkodzeniem uszczelki zbiornika
fekaliów. Zbiornik fekaliów napełniać tylko
przez rynienkę opróżniającą.
Pomoc graficzna jest dostępna na rysunkach
1-12 w ‘Quick Guide’.
Thetford oferuje płyn toaletowy o
przyjemnym zapachu do zbiornika
czystej wody (Aqua Rinse) oraz produkty
do zbiornika fekaliów (Aqua Kem Blue, Aqua
Kem Green, Aqua Kem Blue Weekender).
Aqua Rinse utrzymuje świeżość czystej wody,
zapewnia wydajne spłukiwanie i pozostawia
warstwę ochronną. Wszystkie produkty
przeznaczone do stosowania w zbiorniku
fekaliów tłumią nieprzyjemne zapachy,
przyczyniają się do rozbijania odpadów z
toalety, redukują gromadzący się gaz, chron
ruchome elementy i pomagają utrzymać
czystość i świeżość zbiornika fekaliów.
Informacje o różnicach między poszczególnymi
produktami przeznaczonymi do zbiornika
fekaliów są dostępne na stronie
www.thetford.eu.
Gama dostępnych produktów Toilet Care
może się różnić w zależności od kraju.
PLPL