Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [9/65]
1716
1 Introduktion
Vi gratulerar dig till att ha valt denna
portabla toalett från Thetford! Du har
gjort ett utmärkt val. Den här portabla
toaletten är användarvänlig, uppfyller
höga kvalitetsstandarder och ger dig
alla de bekvämligheter som en
hemtoalett har.
Före användning av toaletten,
rekommenderar vi dig att läsa igenom
handboken helt och hållet och förvara
den på en säker plats för framtida
referens.
För den senaste versionen av denna
handbok, besök www.thetford.eu
Symboler som används
OK
Tips
Särskild uppmärksamhet krävs
Försiktighet (potentiell risk för
produkt- eller personskada)
2 Förberedning för användning
Din bärbara toalett består av två
avtagbara sektioner: en 21 liters
avfallstank och en 15 liters
spolvattentank. Innan toaletten används
är det viktigt du fyller på tillsatsmedel i
båda. Kontrollera korrekt dosering på
tillsatsmedlets förpackning, fyll sedan
på 3 liter vatten i avfallstanken och fyll
spolvattentanken till brädden. Om du har
en toalett med en elektrisk pump ska du
tta i sex batterier före användning.
Fyll aldrig på toalettillsatsmedel
direkt via skivan eftersom det
kan skada packningen på avfallstanken.
Fyll endast på avfallstanken via
tömningsröret.
Se bilderna 1-12 i ’Quick Guide’ för
visuell referens.
Thetford erbjuder en väldoftande
toalettväska för spolvattentanken
(Aqua Rinse) och en mängd olika
produkter för avfallstanken (Aqua Kem
Green, Aqua Kem Sachets, Aqua Kem
Weekender).
Aqua Rinse säkerställer att spolvattnet
är fräscht, förbättrar spolningen och
lämnar en skyddande hinna. Alla
produkter för avfallstanken tar minskar
obehagliga lukter, bidrar till nedbrytning
av avfall, minskar gasuppbyggnaden,
skyddar rörliga delar och hjälper till att
hålla avfallstanken fräsch och ren.
För skillnader i kvalitet mellan olika
avfallstankprodukter, besök
www.thetford.eu.
Utbudet av toalettvårdsprodukter kan
variera i olika länder.
SE • BRUKSANVISNING
Spolvattentank
1 Lock
2 Sits
3 Toalettskål
4a Pistongpump
4b Elektrisk pump
5 Nivåindikator
spolvattentank
6 Vattenpåfyllningslock
7 Skivhandtag
8 s
9 Vattenpåfyllningsadapter
Avfallstank
10 Tömningsrör
11 Lock + mätkopp
12 Skivöppnare
13 Ventilationsknapp
14 Nivåindikator avfallstank
15 Toalettpappershållare
16 Kanttätning
17 Ventilationstätning
Huvuddelar
Golvplatta
Det gör det möjligt att fästa
toaletten i golvet, på den
plats du önskar. Med ett
enkelt moment kan toaletten
frigöras.
Tillval för din toalett
SESE