Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [33/65]
6564
11 Garancija
Thetford BV nudi končnim uporabnikom
prenosnih stranišč triletno garancijo. Če pride
v času garancije do motenj v delovanju, bo
podjetje Thetford po lastni presoji ponudilo
zamenjavo ali popravilo izdelka.
1. Za uveljavljanje garancije mora uporabnik
dostaviti izpraznjen in očiščen izdelek v
trgovino, kjer ga je kupil ali pa k na pooblaščeni
servisni center Thetford (www.thetford.eu),
kjer bo zahtevek obravnavan in ocenjen.
2. Komponente, ki bodo med popravilom
zamenjane pod garancijo, postanejo last
podjetja Thetford.
3. Ta garancija ne vpliva na veljavno
zakonodajo o varstvu potrošnikov.
4. Zahteve po popravilu v garanciji ne bodo
odobrene v naslednjih primerih: • nepravilna
uporaba proizvoda ali če uporabnik ni sledil
navodilom v priročniku ( npr. nepravilna
uporaba kemikalij); • na proizvodu so bile
narejene spremembe; • spremenjena je bila
koda proizvoda ali serijska identifikacijska
številka; • izdelek, je bil poškodovan zaradi
okoliščin izven običajne uporabe izdelka.
5. Ta garancija ne krije poškodb zaradi uporabe
neoriginalnih Thetford proizvodov v zvezi z
vašim straniščem.
Podjetje Thetford ni odgovorno za izgubo in/
ali škodo, ki jo je posredno ali neposredno
povzročila uporaba stranišča.
Podjetje Thetford ni odgovorno za tiskarske napake in si
pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni specifikacije
za proizvod.
5 Čiščenje
Tako kot stranišče doma, je pomembno da
redno čistite prenosno stranišče. Preprečili
boste kopičenje kalcija in zagotovili optimalno
higieno.
Za prenosno stranišče ne uporabljajte
gospodinjskih čistil, ker lahko
povzročijo trajno škodo na tesnilih in drugih
komponentah stranišča.
6 Uporaba pozimi
Stranišče lahko uporabljate v mrzlem vremenu,
vendar mora biti stranišče postavljeno v
ogrevanem prostoru. Če prostor ni ogrevan in
če obstaja nevarnost zmrzali, priporočamo, da
popolnoma izpraznite posodo za fekalije ter
posodo za izplakovalno vodo.
7 Vzdrževanje
Če želite podaljšati življenjsko dobo stranišča,
priporočamo, da stranišče redno vzdržujete.
Za mazanje tesnil nikoli ne uporabite
vazelina ali rastlinskega olja, ker lahko
povzroči puščanje posode za fekalije.
8 Skladiščenje
Če stranišča dlje časa ne boste uporabljali,
morate celotno stranišče temeljito izprazniti,
istiti in osušiti. To je tudi dober čas za
vzdrževalna dela na stranišču.
Priporočamo, da med skladiščenjem pustite
zaporo odprto, da preprečite poškodbe.
Prav tako odvijte pokrovček za polnjenje,
da prezračite posodo za izplakovalno vodo.
Če imate električno črpalko, odstranite tudi
baterije.
9 Odstranjevanje
Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visoko
kakovostnega materiala in komponent, ki jih
lahko reciklirate in znova uporabite. Ob koncu
njegove življenjske dobe stranišče zavrzite v
skladu z lokalnimi predpisi. Pravilno
odstranjevanje starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
10 Vprašanja?
Če potrebujete dodatne informacije za svoje
stranišče, obiščite našo spletno stran:
www.thetford.eu. Če imate še kljub temu
vprašanja, prosimo, da stopite v stik z
oddelkom za podporo v svoji davi ali na
počitniški lokaciji (glejte naslove na zadnji
strani).
Za pravilno in hitro podporo imejte na
razpolago vse ustrezne podatke o svojem
izdelku (glejte zadnjo stran).
Rezervni deli
Originalni rezervni deli Thetford so na voljo
pri zastopniku v vaši državi ali pooblaščenemu
servisnemu centru Thetford.
Pogosto postavljena vprašanja
Kaj naj storim, če kazalec količine fekalij v
posodi ne dela? Preverite, če je plovec v posodi
za fekalije še vedno na mestu oz. Ali umazanija
ovira delovanje.
Kaj naj storim, če se zapora ne odpre?
Potovanje lahko povzroči visok pritisk v posodi
za fekalije. Odprite pokrovček tulca za izlivanje
in počasi potegnite ročko za odpiranje in
zapiranje zapore na stran.
SISI