Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [62/65]
123122
3 Tualeti kasutamine
Siibriplaadi avanemine
Tualetti on võimalik kasutada avatud või
suletud siibriplaadiga. Siibriplaadi avamiseks
tõmmake siibriplaadi kangi allpool kirjeldatud
viisil.
Veenduge, et te pärast kasutamist siibriplaadi
täielikult sulgete.
Tualeti loputamine
Kõige tõhusama loputuse saavutate te kolme
või nelja lühikese loputuskorraga, kasutades
käsipumpa. Elektrilise pumbaga tualett
loputab automaatselt lähikeste ajavahemike
järel.
Tavaline WC-paber võib põhjustada
ummistust. Kasutage selle asemel
WC-paberit Aqua Soft. See WC-paber
on eriti pehme, lahustub kiiresti, hoiab ära
ummistuse tekke ja
hõlbustab
jäätmekogumispaagi
tühjendamist. Tagamaks,
et WC-paber on alati
käepärast, kuulub teie
tualeti juure koht ühele
WC-paberi rullile.
4 Paagi tühjendamine
Jäätmekogumispaak
Te peate jäätmekogumispaagi tühjendama, kui
tasemeindikaator punaseks muutub. Ühendage
loputusveepaak jäätmekogumispaagist lahti.
Viige jäätmekogumispaak volitatud jäätmete
kõrvaldamise punkti ja tühjendage see
väljutustoru kaudu.
Et paaki tühjendada nii, et ei tekiks
pritsmeid, vajutage pöidlaga
õhutusnuppu ja hoidke seda all, kui
väljutustoru on allapoole suunatud.
Vt võrdluseks ’Quick Guide’ pilte 13-16.
Kui soovite pärast tühjendamist oma
tualeti kasutamist jätkata, valmistage
jäätmekogumispaak uuesti ette.
Loputusvee paak
Tühjendage loputusveepaaki üksnes juhul, kui
eeldate, et te ei kasuta tualetti pikemat aega
(talvel). Tühjendage esmalt paak vee täiteava
kaudu. Seejärel pumbake järelejäänud vesi
pumbast välja, et paak täielikult tühjendada.
Tühjendamisel on lubatud kasutada vaid
selleks ette nähtud jäätmepumpa.
Vt võrdluseks ’Quick Guide’ pilte 17-18.
1 Sissejuhatus
Õnnitleme teid, et olete valinud selle Thetfordi
kaasaskantava WC. Te olete teinud suurepärase
valiku. See kaasaskantav WC on
kasutajasõbralik, vastab kõrgetele
kvaliteedistandarditele ja pakub mugavust
nagu kodus.
Soovitame teil enne tualeti kasutamist
kasutusjuhend täielikult läbi lugeda. Hoidke
kasutusjuhendit kindlas kohas, et saaksite seda
hiljem kasutada.
Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate
veebiaadressilt www.thetford.eu
Kasutatud sümbolid
OK
Nipp
Vajalik eriline tähelepanu
Hoiatus (võimalik toote kahjustamise
või vigastamise oht)
2 Kasutamiseks valmistumine
Teie kaasaskantav WC koosneb kahest
lahtivõetavast osast: 21-liitrine
jäätmekogumispaak ja 15-liitrine loputusvee
paak. Enne tualeti kasutamist on väga oluline
lisada mõlemasse paaki WC lisaaineid.
Kontrollige lisaainepakendilt, milline on õige
annustamine. Seejärel pange
jäätmekogumispaaki 3 liitrit vett ning pange
loputusvee paak ääreni vett täis.
Kui teil on elektrilise pumbaga tualett,
sisestage enne kasutamist kuus patareid.
Ärge lisage kunagi tualeti lisaaineid
siibriplaadi kaudu, kuna see võib
jäätmekogumispaagi huultihendit kahjustada.
Täitke vaid vee kogumispaak väljutustoru
kaudu.
Vt võrdluseks ’Quick Guide’ pilte 1-12.
EEEE