Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [35/65]
6968
5 Čistenie
Tak ako pri vašej toalete doma, aj prenosnú
toaletu je dôležité pravidelne čistiť. Zabránite
usadzovaniu vápnika a zabezpečíte optimálnu
hygienu.
Nikdy nepoužívajte na čistenie
prenosnej toalety čistiace prípravky pre
domácnosť. Môžu spôsobiť trvalé poškodenie
tesnení a iných komponentov toalety.
6 Operácie v zime
Toaletu môžete použiť ako obvykle aj v
chladnom počasí za predpokladu, že sa
nachádza na vyhrievanom mieste. Ak sa
nenachádza na vyhrievanom mieste a existuje
riziko zamrznutia, odporúčame vám kompletne
vyprázdniť nádržku na splašky, ako aj
splachovaciu nádržku.
7 Údržba
Ak chcete predĺžiť životnosť toalety,
odporúčame vám pravidelne toaletu udržiavať.
Na mazanie tesnení nikdy nepoužívajte
vazelínu alebo rastlinný olej, pretože
môžu uniknúť do vašej nádržky na splašky.
8 Skladovanie
Ak predpokladáte, že toaletu nebudete dlhšie
používať, celú jednotku je potrebné dôkladne
vyprázdniť, vistiť a vysušiť. Zároveň je to
vhodný čas na vykonanie údby toalety.
Počas skladovania odporúčame ponechať kryt
otvorený, aby ste zabránili jeho poškodeniu
a uvoľniť plniace veko vody pre vypustenie
splachovacej nádržky. Ak máte elektrické
čerpadlo, vyberte aj batérie.
9 Likvidácia
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený z
vysokokvalitných materiálov a komponentov,
ktoré sú recyklovateľné a opätovne použiteľné.
Keď vaša toaleta dosiahla koniec svoje
životnosti, zlikvidujte produkt podľa miestnych
pravidiel. Nelikvidujte toaletu s bežným
komunálnym odpadom. Správna likvidácia
Vášho starého produktu pomôže zabrániť
potenciálne negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie.
10 Otázky?
Ak potrebujete ďalšie informácie o vašej
toalete, navštívte našu webovú stránku
www.thetford.eu. Ak máte ďalšie otázky,
kontaktujte Zákaznícke servisné centrum vo
vašej krajine alebo na vašom dovolenkovom
mieste (pozrite si adresy na zadnej strane).
Pre zabezpečenie správnej a rýchlej podpory
sa uistite, že sú dostupné všetky potreb
informácie o type produktu (pozrite si
poslednú stranu).
Náhradné diely
Originálne náhradné diely od spoločnosti
Thetford sú dostupné u vášho predajcu alebo
autorizovaného servisného centra Thetford.
Často kladené otázky
Čo mám robiť, keď indikátor hladiny v nádržke
na splašky nefunguje? Skontrolujte, či je plavák
v nádke na splašky na svojom mieste alebo či
nie je zablokovaný špinou.
Čo mám robiť, ak sa kryt neotvára? Po preprave
môže byť kryt pod nadmerným tlakom. Otočte
veko výlevky a pomaly ťahajte dadlo do boku.
3 Použite svoju toaletu
Otvorte kryt
Toaleta sa môže používať s otvoreným alebo
zatvoreným krytom. Ak chcete otvoriť kryt,
potiahnite držadlo krytu podľa popisu nižšie.
Vždy sa uistite, že ste po použití kryt
kompletne zatvorili.
Spláchnite toaletu
Najefektívnejšie splachovanie dosiahnete
s pomocou ručného čerpadla s tromi alebo
štyrmi krátkymi spláchnutiami. Toaleta s
elektrickým čerpadlom bude automaticky
splachovať v krátkych intervaloch.
Bežný toaletný papier môže spôsobiť
upchanie. Namiesto toho použite
toaletný papier Aqua Soft. Tento
toaletný papier je veľmi jemný, rýchlo sa
rozpúšťa, bráni upchaniu a zjednodušuje
vyprázdňovanie
nádržky na splašky.
Aby ste mali toalet
papier vždy po ruke,
vaša toaleta obsahuje
aj priestor pre jednu
rolku papiera.
4 Vyprázdnenie nádržky
Nádržka na splašky
Nádržku na splašky potrebujete vyprázdniť
vtedy, keď je indikátor hladiny červený.
Odpojte splachovaciu nádržku od nádržky
na splašky. Zoberte nádku na splašky na
autorizované miesto likvidácie odpadov a
vyprázdnite ju cez výlevku.
Ak chcete vyprázdniť nádrž bez
splachovania, stlačte a podržte
vypúšťacie tlačidlo prstom, pričom výlevka
bude otočená smerom dole.
Pozrite si obrázky ‘Quick Guide‘ 13-16 pre
vizuálnu referenciu.
Ak chcete aj naďalej používať toaletu po
vyprázdnení, znovu pripravte nádržku na
splašky.
Splachovacia nádržka
Splachovaciu nádku vyprázdnite len vtedy,
ak neakávate, že budete toaletu dlhšiu
dobu používať (cez zimu). Najskôr vyprázdnite
nádku cez plniaci otvor vody, potom
vyčerpajte z nádky poslednú vodu, aby bola
celkom prázdna. Vyprázdnenie je povolené len
na oprávnenej skládke odpadu.
Pozrite si obrázky ‘Quick Guide‘ 17-18 pre
vizuálnu referenciu.
SKSK