Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [54/65]
107106
1 Ievads
Apsveicam ar šīs Thetford portatīvās tualetes
izvēli! Jūsu izvēle ir lieliska. Šī portatīvā tualete
ir ērti izmantojama, atbilst augstiem kvalitātes
standartiem un nodrošina visas mājas ērtības.
Pirms tualetes lietošanas ieteicams pilnībā
izlasīt šo rokasgrāmatu. Uzglabājiet šo
rokasgrāmatu drošā vietā turpmākam
apskatam.
Rokasgrāmatas jaunāko versiju, lūdzu, skatīt
vietnē www.thetford.eu
Izmantotie simboli
OK
Ieteikums
Jāpievērš īpaša uzmanība
Uzmanību (iespējams izstrādājuma
bojājuma vai traumas risks)
2 Sagatavošana lietošanai
Jūsu pārvietojamā tualete sastāv no divām
atdalāmām daļām: 21l atkritumūdens tvertnes
un 15l skalošanas ūdens tvertnes. Pirms
tualetes lietošanas ir ļoti svarīgi pievienot
tualetei paredzētās piedevas abās tvertnēs.
Apskatiet pareizo devu uz piedevu iepakojuma,
pēc tam ielejiet 3l ūdens atkritumūdens
tvertnē, bet skalošanas ūdens tvertni pielejiet
līdz augšai.
Ja jums ir tualete ar elektrisko sūkni, pirms
lietošanas ievietojiet sešas AA baterijas vai
akumulatorus.
Nekad neuzpildiet tualetes piedevas
caur aizbīdni, jo tādējādi var sabojāt
atkritumūdens tvertnes malas blīvi.
Atkritumūdens tvertni uzpildiet tikai caur
izliešanas cauruli.
Vizuāli to var apskatīt ‘Quick Guide’
1.-12. attēlā.
LV LIETANAS INSTRUKCIJA
Skalošanas ūdens
tvertne
1 Vāks
2 Sēdeklis
3 Tualetes pods
4a Virzuļsūknis
4b Elektriskais sūknis
5 Skalošanas ūdens
tvertne ar līmeņa
indikatoru
6 Ūdens uzpildes vietas
vāciņš
7 Aizbīdņa rokturis
8 Skava
9 Ūdens uzpildes vietas
adapteris
Atkritumūdens tvertne
10 Izliešanas caurule
11 Vāciņš + mērtrauks
12 Aizbīdņa atvērējs
13 Ventilācijas poga
14 Atkritumūdens tvertnes
līmeņa indikators
15 Tualetes papīra ruļļa
turētājs
16 Malas blīve
17 Ventilācijas blīve
Grīdas plāksne
Ar tās palīdzību jūs varat
piestiprināt tualeti pie
grīdas jebkurā vietā.
Tualeti var nomontēt ar
vienas vienkāršas darbības
palīdzību.
Iespēja jūsu tualetei
Galvenās daļas
LVLV