Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [37/65]
7372
3 Употреба на тоалетната
Отваряне на затварящата клапа
Тоалетната може да се използва при
затворена или при отворена затваряща
клапа. За да отворите затварящата клапа,
издърпайте ръчката на клапата, както е
показано по-долу.
Винаги проверявайте дали сте затворили
напълно затварящата клапа след
използване на тоалетната.
Измиване на тоалетната
Можете да постигнете най-ефективно
измиване с помощта на ръчната помпа
чрез три или четири кратки натискания.
Тоалетна, която е снабдена с електрическа
помпа ще пуска водата през кратки
интервали автоматично.
Обикновената тоалетна хартия може
да предизвика задръстване. Вместо
нея използвайте тоалетна хартия
Aqua Soft. Тази тоалетна хартия е супер
мека, бързо се разтваря,
предотвратява
задръстването и
подпомага изпразването
на отходния резервоар.
За да бъде тоалетната
хартия винаги подръка, на вашата тоалетна
е предвидено място за едно тоалетно руло.
4 Изпразване на резервоара
Отходен резервоар
Когато индикаторът за нивото стане
червен, вие трябва да изпразните
отходния резервоар. Разделете промивния
резервоар от отходния резервоар. Занесете
отходния резервоар в зона, предвидена за
освобождаване на отпадъци и го изпразнете
през въртящата се изливна тръба.
За да изпразните резервоара, без да
го разплискате, натиснете и задръжте
вентилационния бутон с палец, докато
въртящата се изливна тръба е насочен
надолу.
Вижте картинки 13-16 в ‘Quick Guide’ за
онагледяване.
Ако желаете да продължите да използвате
вашата тоалетна, отново подгответе за
употреба отходния резервоар.
Нашите зелени продукти Aqua Kem
Green и Aqua Rinse ( тест ISO 11734) са
абсолютно безвредни за изхвърляне
в септична яма или малки биологични
системи в къмпинг-зоните.
Промивен резервоар
Изпразвайте резервоара само, ако не
предвиждате да използвате тоалетната за
дълъг (зимен) период. Първо изпразнете
резервоара през отвора за пълнене на
вода, след това изпомпайте останалата в
помпата вода, за да изпразните резервоара
напълно. Изпразването е разрешено само на
определените за отпадъци места.
Вижте картинки 17-18 в ‘Quick Guide’ за
онагледяване.
1 Въведение
Поздравяваме ви, че избрахте тази
преносима тоалетна на Thetford! Вие
направихте отличен избор. Тази преносима
тоалетна е удобна за използване, отговаря
на високи стандарти за качество и ви дава
всички удобства на дома.
Преди да използвате тоалетната, ние ви
съветваме да прочетете внимателно цялото
ръководство и да го запазите на сигурно
място за бъдещи справки.
За последната версия на ръководството,
моля, посетете www.thetford.eu
Използвани символи
Правилно
Полезен съвет
Изисква специално внимание
Внимание (възможен риск от
повреждане на изделието или
нараняване)
2 Подготовка за употреба
Вашата преносима тоалетна е направена от
две отделящи се части: отходен резервоар с
обем 21 л. и резервоар, съдържащ водата за
измиване на тоалетната чиния, промивен
резервоар с обем 15 л. Преди да използвате
тоалетната, е изключително важно да
поставите тоалетните добавки в двата
резервоара. Проверете правилната доза на
опаковката на добавките, след това
добавете 3 л. вода към отходния резервоар,
а промивния резервоар напълнете до горе.
Ако вашата тоалетна е с електрическа
помпа, поставете шест батерии преди
използване.
Никога не поставяйте тоалетни
добавки директно през затварящата
клапа, тъй като това може да повреди
маншетното уплътнение на отходния
резервоар. Пълнете отходния резервоар
само през въртящата се изливна тръба.
Вижте картинки 1-12 в ‘Quick Guide’ за
онагледяване.
Thetford предлага приятно
ароматизирана тоалетна течност
за промивния резервоар (Aqua Rinse)
и препарат за отходния резервоар
(Aqua Kem Green).
Aqua Rinse запазва водата за промиване
свежа, осигурява равномерна струя и
оставя защитен слой. Всички препарати за
отходния резервоар потискат неприятните
миризми, подпомагат разграждането на
отпадъците, намаляват образуването на
газове, предпазват движещите се части
и помагат за запазването на отходния
резервоар свеж и чист. За различията
между характеристиките на всеки препарат
за отходния резервоар, моля посетете
www.thetford.eu.
Асортиментът на наличните продукти за
поддържане на тоалетната може да варира
за различните страни.
BGBG