Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [27/65]
5352
3 Bruk av toalettet
Åpne vingen
Toalettet kan brukes med vingen åpen
eller lukket. Vingen åpnes ved å dra i
vingehåndtaket som beskrevet nedenfor.
Pass på at du alltid lukker vingen helt
igjen etter bruk.
Spyling av toalettet
Du kan få den mest effektive spylingen
ved å bruke den manuelle pumpen
med tre eller fire korte spylinger. Et
toalett med elektrisk pumpe vil spyle
automatisk med korte mellomrom.
Vanlig toalettpapir kan gjøre at det
tetter seg til. Bruk heller Aqua Soft
toalettpapir. Dette toalettpapiret
er ekstra mykt, løser seg raskt opp,
forhindrer tilstopping og gjør det
lettere å tømme
avløpsvanntanken.
Toalettet har plass til
en rull toalettpapir,
for å forsikre at du
alltid har toalettpapir
for hånden.
4 Tømming av tanken
Avløpsvanntank
Du må tømme avpsvanntanken
når nivåindikatoren blir rød.
Spylevanntanken skal frakoples fra
avløpsvanntanken. Ta avløpsvanntanken
til et autorisert avfallsanlegg og tøm den
via avløpsrøret.
Tøm tanken uten å søle ved å trykke
og holde på ventilasjonsknappen
med tommelen mens avløpsrøret vender
ned.
Bruk bildene 13-16 i ’Quick Guide’
som referanse.
Hvis du vil fortsette å bruke
toalettet etter tømming, gjør du
avløpsvanntanken klar igjen.
Våre grønne produkter Aqua Kem
Green og Aqua Rinse (test ISO
11734) kan trygt tømmes i en
septiktank eller de små biologiske
systemene på campingplasser.
Spylevanntank
Du skal bare tømme spylevanntanken
hvis du ikke har tenkt å bruke toalettet
på lenge (om vinteren). Først skal tanken
tømmes gjennom påfyllingsåpningen,
deretter pumpes resten av vannet ut
av pumpen så tanken blir helt tom.
Tømming er bare tillatt på en autorisert
avfallsplass.
Bruk bildene 17-18 I ’Quick Guide’ som
referanse.
1 Innledning
Gratulerer med valget av dette flyttbare
toalettet fra Thetford! Du har tatt et
utmerket valg. Dette flyttbare toalettet
er brukervennlig, oppfyller høye
kvalitetsstandarder og gr det like
lettvint som hjemme.
r du betjener og bruker toalettet,
anbefaler vi at du leser hele håndboken.
Ta vare på håndboken til senere bruk.
Siste versjon av håndboken finner du
www.thetford.eu
Symboler
OK
Tips
OBS
Advarsel (mulig risiko for
produktskade eller personskade)
2 Før bruk
Det flyttbare toalettet består av to
avtakbare deler: en 21 liters
avløpsvanntank og spylevanntanken på
15 liter. Før toalettet tas i bruk, er det helt
nødvendig at du tar tilsetningsstoff til
toalett i begge tankene. Sjekk korrekt
dosering på pakken med tilsetningsstoff,
og ha på 3 liter vann i avløpsvanntanken
og fyll spylevanntanken helt opp.
Hvis du har et toalett med elektrisk
pumpe, skal du sette inn seks batterier
r bruk.
Du må aldri ha på tilsetningsstoff
til toalett direkte via vingen,
for det kan skade leppetetningen
på avløpsvanntanken. Bare fyll
avløpsvanntanken via avløpsrøret.
Bruk bildene 1-12 i ’Quick Guide’ som
referanse.
Thetford tilbyr en toalettvæske
med behagelig lukt til
spylevanntanken (Aqua Rinse) og
en rekke produkter til avløpsvanntanken
(Aqua Kem Green, Aqua Kem Sachets,
Aqua Kem Blue Weekender).
Aqua Rinse holder spylevannet
friskt, sørger for jevn spyling og
etterlater et beskyttende lag. Alle
produktene til avløpsvanntanken
fjerner ubehagelig lukt, stimulerer
nedbrytning av avfall, reduserer
gassutvikling, beskytter bevegelige
deler og bidrar til at avløpstanken holder
seg ren og frisk. Forskjellen mellom
de særskilte egenskapene i hvert
avpsvanntankprodukt finner du på
www.thetford.eu.
Utvalget av toalettprodukter kan
variere fra land til land.
NONO