Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [48/65]
9594
11 Gwarancja
Thetford BV zapewnia trzyletnią gwarancję na
toalety przenośne. W razie wystąpienia awarii
urządzenia w okresie objętym gwaranc
Thetford według własnego uznania dokona
naprawy lub wymiany produktu.
1. W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu
gwarancji użytkownik powinien udać się z
produktem do punktu zakupu lub do
autoryzowanego Centrum Obsługi Thetford
(www.thetford.eu), gdzie roszczenie zostanie
rozpatrzone.
2. Elementy wymienione w ramach gwarancji
stają się własnością firmy Thetford.
3. Niniejsza gwarancja nie ogranicza innych
praw wynikających z przepisów o ochronie
konsumenta.
4. Roszczenia gwarancyjne zaliczone do
następujących kategorii nie będą uznawane:
• niewłaściwe użytkowanie produktu,
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi (na
przykład niewłaściwe stosowanie dodatków);
• dokonanie zmian w produkcie; • zmiany kodu
produktu lub numeru seryjnego; • uszkodzenia
produktu wywołane okolicznościami
niezwiązanymi z jego normalnym
użytkowaniem.
5. Używanie produktów innych niż marki
Thetford w celu konserwacji toalet Thetford
może skutkować ich uszkodzeniami, które nie
są objęte niniejszą gwarancją.
Firma Thetford nie ponosi odpowiedzialności
za żadne straty lub szkody spowodowane
bezpośrednio lub pośrednio związane z
korzystaniem z jej toalet.
Thetford nie odpowiada za błędy w druku i zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu
bez uprzedzenia.
5 Czyszczenie
Należy regularnie czyścić toaletę przenośną.
Jest to równie ważne jak czyszczenie toalety
domowej. W ten sposób zapobiega się nalotowi
z kamienia i zapewnia optymalną higienę.
Do czyszczenia toalety przenośnej nie
należy używać domowych
detergentów. Mogą one trwale uszkodzić
uszczelki i inne elementy toalety.
6 Korzystanie w warunkach
zimowych
W niskich temperaturach można normalnie
korzystać z toalety pod warunkiem, że znajduje
się ona w ogrzewanym miejscu. Jeżeli istnieje
ryzyko wystąpienia mrozu, zalecamy całkowite
opróżnienie zbiornika fekaliów i zbiornika
czystej wody.
7 Konserwacja
W celu przeużenia czasu użytkowania toalety
należy regularnie konserwować urządzenie.
Nie należy korzystać z wazeliny ani
olejów roślinnych do nawilżania
uszczelek, ponieważ będzie to skutkować
wyciekami ze zbiornika fekaliów.
8 Przechowywanie
W przypadku przewidywanego dłuższego
okresu niekorzystania z toalety należy
dokładnie opróżnić, wyczyścić i wysuszyć ce
urządzenie. Jest to również dobra okazja do
przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
W okresie przechowywania zalecamy zostawić
łopatkę zaworu otwartą (uchroni ją to przed
uszkodzeniem) i odkręcić pokry wlewu
czystej wody w celu zapewnienia lepszej
wentylacji zbiornika czystej wody. Z toalet z
elektryczną pompką należy wyjąć baterie.
9 Utylizacja
Twój produkt został zaprojektowany i
wykonany z wysokiej jakości materiałów i
części, które mogą zostać przetworzone i
ponownie wykorzystane. Kiedy twoja toaleta
przestanie być używana, zutylizuj produkt
zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj
toalety wraz innymi odpadami komunalnymi.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomoże zapobiec potencjalnie niebezpiecznym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia
ludzkiego.
10 Pytania
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.thetford.eu. W sprawie
dalszych pytań należy kontaktować się z
Działem Obsługi Klienta w odpowiednim kraju
zamieszkania lub odbywania wakacji (adresy
dostępne na końcu instrukcji).
W celu uzyskania poprawnej i szybkiej
pomocy należy przygotować wszystkie
niezbędne informacje na temat typu
produktu (patrz ostatnia strona).
Części zamienne
Oryginalne części zamienne można nabyć
w lokalnym sklepie dilerskim lub w
autoryzowanym Centrum Obsługi Thetford.
Często zadawane pytania
Co robić, kiedy nie działa wskaźnik poziomu
nieczystości w zbiorniku fekaliów? Sprawdzić,
czy w zbiorniku fekaliów znajduje się pływak i
czy brud nie utrudnia jego funkcjonowania.
Co robić, kiedy nie otwiera się łopatka zaworu?
Na skutek przewożenia toalety może dojść do
wytworzenia się nadciśnienia. Należy odkręcić
nakrętkę rynienki opróżniającej i pociągnąć za
rączkę łopatki.
PLPL